Aktualności

Kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym nadal trwa

Oddział psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku
Oddział psychiatryczny Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Fot. Sławomir Lewandowski

Do końca tygodnia potrwa zarządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Sprawdzane są procedury w związku z przypadkami molestowania nieletnich, do których miało dojść na terenie placówki.

 

Szpital na Srebrzysku cały czas boryka się z problemem braku kadry i zbyt niskim finansowaniem.

 

Trwa sprawdzanie procedur

W szpitalu prowadzony jest rejestr zdarzeń niepożądanych. Jeśli zdarzenie jest związane z popełnieniem czynu zabronionego, personel placówki informuje odpowiednie organy ścigania. We wszystkich przypadkach szpital niezwłocznie informował policję.

Ponadto, dyrektor szpitala podjął decyzję o nieprzyjmowaniu nieletnich na oddział dla dorosłych, mimo zaleceń NFZ. Jednocześnie wskazał, że dramatycznie brakuje łóżek dla najmłodszych chorych.

Przypomnijmy, że obecnie na oddziałach gdańskiego szpitala psychiatrycznego przebywa około 350 pacjentów. Każdego dnia do szpitala zgłasza się kilkunastu nowych chorych, w tym również ci z ostrymi przypadkami. Wielu chorych to osoby nieletnie. Cały szpital zasila zaledwie 20 lekarzy, pracujących na sześciu oddziałach, dzieląc między siebie dyżury nocne, dziennie i całodobową izbę przyjęć. Należy podkreślić, że Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza jest główną placówką w Trójmieście, która przyjmuje ostre przypadki.

 

Brak pomocy ze strony innych placówek 

– Podczas spotkania, które odbyło się 19 czerwca 2019 r. samorząd województwa poprosił Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i  7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku o wsparcie szpitala na Srebrzysku i przejęcie dwóch tzw. ostrych dyżurów w tygodniu. Propozycja obejmowała również kwestię oddelegowania lekarzy psychiatrów z UCK i 7.SzMW do pełnienia dyżurów na izbie przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Na żadną z propozycji nie otrzymano odpowiedzi pozytywnej – informuje dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP Tadeusz Jędrzejczyk. Nadal nie ma też oficjalnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej zwiększenia finansowania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej.

W piątek, 28 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie z lekarzami ze szpitala psychiatrycznego, którzy zapowiadają odmowę dyżurowania na izbie przyjęć od godz. 15.30, a w ostateczności złożenie wypowiedzeń z pracy.   

view szablon artykułu