Aktualności

Konkurs ofert na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 +

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 1017/367/18 z 27 września 2018 r., ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

 

Oferty na realizację zadania należy złożyć do 12 października 2018 r. do godziny 15.45.

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie:

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Zobacz:

 

Treść uchwały (wraz z załącznikami) nr 1017/367/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 września  2018 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka