Aktualności

Kobiety, praca i wzajemna pomoc. Spotkanie w ramach Pomorskiego Forum Inicjatyw

Druga część forum zyskała w tym roku nową formułę – uczestnicy spotkali się przy ośmiu stolikach tematycznych z ekspertami z organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy, którzy na co dzień współpracują z kobietami, wspierając ich aktywność
Druga część forum zyskała w tym roku nową formułę – uczestnicy spotkali się przy ośmiu stolikach tematycznych z ekspertami z organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy, którzy na co dzień współpracują z kobietami, wspierając ich aktywność. Fot. Wojewódzki Urząd Pracy

W województwie pomorskim bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, jednak wśród osób pozostających bez pracy niepokojąco duży odsetek stanowią kobiety. Podczas specjalnego spotkania pracownicy urzędów pracy, klubów integracji społecznej i instytucji wspierających aktywizację kobiet zastanawiali się nad tym, jak poprawić sytuację kobiet na rynku pracy.

 

Spotkanie „Znaleźć swoją drogę – pomorskie szanse dla kobiet", które odbyło się 18 września 2019 r., zorganizowały Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach V Pomorskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.

 

O kobietach, z kobietami i dla kobiet

Głównymi tematami spotkania były skuteczne motywowanie i wspieranie kobiet nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu rodzinnym i społecznym. Województwo pomorskie na tle kraju ma największy udział kobiet wśród osób bezrobotnych (powyżej 63 proc.). Wśród powodów takiej sytuacji wymienia się opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi, ale także to, że kobiety, mimo że są lepiej wykształcone niż mężczyźni, są słabiej wynagradzane za pracę na podobnych stanowiskach.

Zmiana sytuacji to wyzwanie dla samorządu. – Problemem jest duża liczba kobiet biernych zawodowo w naszym województwie oraz rosnąca dysproporcja w zatrudnieniu pomiędzy kobietami i mężczyznami – mówiła podczas otwarcia forum Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Samorząd prowadzi szereg działań na rzecz wsparcia kobiet w aktywności zawodowej. Widzimy potrzebę współpracy instytucji działających w tym obszarze, aby dopasować indywidualne działania do potrzeb Pomorzanek i aby te działania były kompatybilne do potrzeb rynku pracy – tłumaczyła.

 

Po pierwsze – wzajemna pomoc

W panelu dyskusyjnym uczestniczki podkreślały, że chociaż prawne i systemowe rozwiązania zachęcające kobiety do podejmowania aktywności zawodowej są niezbędne, to równie istotne są nieformalne kontakty międzyludzkie, które znacznie ułatwiają proces aktywizacji. Ponadto kobiety, które zbyt długo pozostają poza rynkiem pracy, narażone są na doświadczenie głębokich konsekwencji ekonomicznych, społecznych i psychologicznych. Ograniczają one nie tylko ich aktywność zawodową, lecz również wpływają na trudniejszą sytuację w późniejszym okresie życia.

– Musimy pomagać sobie nawzajem, tłumaczyć młodym kobietom, że muszą być aktywne zawodowo, że one same powinny zadbać o siebie, że partnerstwo to wspólny czas w domu z dziećmi, ale i wspólna praca kobiety i mężczyzny – mówiła Jolanta Szydłowska, Prezes Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan. – Trzeba też zmienić sposób myślenia kobiet, które biorą na siebie zbyt dużo. Kobiety poza praca zawodową w tygodniu 82 godziny poświęcają na gotowanie, sprzątanie, prasowanie, opiekę nad rodzicami, teściami. Musimy się dzielić tymi obowiązkami – zaznaczyła Szydłowska.

W kontekście aktywizacji społecznej bardzo ważna jest współpraca kobiet, udzielanie sobie nawzajem wsparcia i pokazywanie możliwości rozwoju. Od tego zaczyna się aktywizacja zawodowa.

 

Stoliki tematyczne na forum

Druga część Forum zyskała w tym roku nową formułę – uczestnicy spotkali się przy ośmiu stolikach tematycznych z ekspertami z organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy, którzy na co dzień współpracują z kobietami, wspierając ich aktywność. Zaprezentowali oni przykłady realizowanych przez siebie przedsięwzięć, które wspierają przedsiębiorczość kobiet, pomagają im powrócić na rynek pracy, wskazują nowe ścieżki rozwoju. Inicjatywy te skierowane są do bardzo różnych grup: kobiet w wieku 50+, młodych kobiet opuszczających pieczę zastępczą, matek powracających na rynek pracy, pań borykających się z chorobą nowotworową, imigrantek, bezdomnych, niepełnosprawnych, a także pań, które marzą o założeniu własnej działalności gospodarczej, ale nie wiedzą od czego zacząć. Chociaż przedsięwzięcia te bardzo się różnią, wszystkie promują aktywność kobiet i wspierają panie w dążeniu do samodzielności i rozwoju.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej