Aktualności

Czy w Twojej okolicy są ulubione przez seniorów miejsca? Czy znasz wyjątkowego starszego człowieka? Zgłoś ich do konkursu

Seniorzy w parku
Fot. ©Depositphotos/monkeybusiness

Na zwycięzców czekają nagrody – tradycyjne produkty regionalne, puchary i dyplomy. W Konkursie, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora", przewidziano po 20 nagród w dwóch kategoriach.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 maja 2018 r., a zwycięzców poznamy do 15 maja 2018 r.

 

Kategorie konkursowe i nagrody

Konkurs wyróżni seniora i samorząd podejmujący szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz osób starszych. Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior – osoby powyżej 60. roku życia z terenu województwa pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej,
  • Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów – jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, kapituła konkursu przyzna 20 nagród (z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatów po jednej nagrodzie). W kategorii Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów przewidziano również 20 dyplomów o charakterze honorowym dla samorządów z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatów.

 

Zgłoszenia kandydatur

Zgłoszenie kandydatury do konkursu wymaga nadesłania czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, które spełnią wymagania regulaminu konkursu. Kandydatów mogą złosić:

  • jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego,
  • organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające seniorów lub działające na ich rzecz,
  • osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.

Zgłoszenia można dokonać do 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka