Aktualności

Coraz trudniej znaleźć pracowników. Pomorskie firmy jako organizacje uczące się

Chojnice, Firma jako organizacja ucząca się
Fot. mat. prasowe WUP w Gdańsku

Podobnie jak czerwcowe spotkania z pracodawcami z cyklu „Firma jako organizacja ucząca się" w Malborku i w Starogardzie, to październikowe w Chojnicach cieszyło się równie dużym zainteresowaniem. Na zaproszenie organizatorów – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – odpowiedziało ponad 60 pracodawców z powiatu chojnickiego.

 

Podczas spotkania kontynuowane były temat kształcenia ustawicznego, potrzeba podnoszenia kwalifikacji i ciągłego rozwijania umiejętności kadr pomorskich firm.

 

Pracodawcy szukają pracowników

Podczas spotkania pracodawcy poznali trendy na regionalnym rynku pracy i największe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami. Ważnym elementem rozmów był problem coraz mniejszej liczby osób poszukujących pracy. – Dużym wyzwaniem jest też zmniejszenie luki kompetencyjnej pomorskich pracowników, która  powiększa  się przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników – powiedziała Katarzyna Żmudzińska, dyrektor w WUP w Gdańsku. – Jednym z rozwiązań tego problemu może być inwestycja w pracownika, podtrzymanie jego zaangażowania, dopasowanie szkoleń do kompetencji i wymagań pracodawcy, a w efekcie zwiększenie efektywności pracy.

 

Kształcenie ustawiczne  

Szansę na sukces na rynku pracy mają elastyczni pracownicy o wysokich kompetencjach, którzy efektywniej realizują zadania i chętniej podejmują nowe inicjatywy, co wpływa na wzrost wydajności pracy, a tym samym podniesienie konkurencyjności firmy. W interesie pracodawców leży więc ciągłe kształcenie pracowników. Co prawda nie muszą finansować szkoleń i kursów zawodowych osób przez siebie zatrudnionych, ale mogą wspierać ich rozwój, korzystając z funduszy zewnętrznych, np. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Inną formą wsparcia pracodawców w rozwijaniu kompetencji ich pracowników są bezpłatne usługi świadczone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

 

Zmiany w prawie pracy

Pracodawcy zapoznali się ze zmianami w prawie pracy, jakie weszły w życie w tym roku. Specjalistka ds. prawa pracy Agnieszka Kisielewska poinformowała zebranych m.in. o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej do umów-zleceń i umów o świadczenie usług, o nowych uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem i była przedmiotem rozmów kuluarowych.

 

Optymalizacja zysków i zaangażowania pracownika

Pracodawcy mieli też możliwość dowiedzieć się, jak bez zbędnych nakładów zwiększyć zyski i podtrzymać zaangażowanie pracowników. Wystąpienie Moniki Reszko, eksperta ds. komunikacji i relacji, pomogło uczestnikom w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań związanych z podniesieniem motywacji pracownika i wydajności pracy oraz zapobieganiem wypaleniu się zawodowemu.

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej