Wybrane na wystawę fotografie dokumentować będą bogactwo tematyki i różnorodność artystycznych strategii Węgrzyna – od jego debiutu na przełomie lat 60. i 70. XX w. do dziś. Pokazane zostaną nie tylko oryginalne odbitki autorskie, a także te, które zostały wykonane w technikach szlachetnych.

Fotografia jako eksperyment

– Każde zdjęcie jest czymś więcej niż tylko istniejącą materialnie kartką papieru pokrytą światłoczułą substancją. I autor, i odbiorca mogą uczynić z fotografii wehikuł własnych obserwacji, emocji, refleksji. Mogą w fotografii kodować i dekodować zmieniające się w czasie znaczenia. Materialność fotografii staje się więc nośnikiem czegoś, co materialne nie jest, a tym samym wymyka się prostym opisom, staje się nieuchwytna. Doskonale widać to w twórczości Witolda Węgrzyna – mówi Maja Bieńkowska z Gdańskiej Galerii Fotografii, kuratorka wystawy.

Węgrzyn od początku swojej fotograficznej działalności analizuje naturę fotografii, jej artystyczne możliwości i granice. Swobodnie korzysta z repertuaru typowych fotograficznych środków wyrazu: podwójnej ekspozycji, perspektywy, kadrowania i wykorzystania negatywu. Jednak tym, co czyni jego fotografie wyjątkowymi, jest umiejętne posługiwanie się stylistyką typową dla malarstwa, grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fotografia staje się przestrzenią poszukiwań i eksperymentów, a każde zdjęcie to środek poetyckiego wyrazu.

 

Witold Węgrzyn (ur. 1945) – artysta fotograf i pedagog. W latach 1959-1964 uczył się fotografii artystycznej w Państwowym Liceum Technik Plastycznych (dziś Zespół Szkół Plastycznych) w Gdyni-Orłowie. W 1965 r. został członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1968 r. podjął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Od 1971 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Artystycznej tej organizacji. Pełnił funkcję kierownika Pracowni Fotografii w PWSSP oraz Wyższych Zaocznych Studiów Fotografii na Wydziale Malarstwa i Grafiki oraz na Wydziale Grafiki ASP. Był kuratorem i organizatorem wystaw studenckich oraz współautorem sukcesów swoich uczniów w konkursach międzynarodowych. W 1972 r. został uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP), nadawanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej.

Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród Ministra Kultury i Sztuki (1978, 1989). Za osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne był także nagradzany przez rektorów macierzystej uczelni: PWSSP (1976, 1977), a później ASP w Gdańsku (2002 i 2010). Został uhonorowany Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury i Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009). Jego prace znajdują się w krajowych i zagranicznych kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach Muzeów Narodowych w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, a także Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Gdańska, Muzeum Sopotu, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Instytutu Sztuki Uniwersytetu w Tokio.

 

Witold Węgrzyn. Nieuchwytna materialność

  • wystawa czynna: 26 września 2020 r. – 31 stycznia 2021 r.
  • Muzeum Narodowe w Gdańsku
  • Gdańska Galeria Fotografii
  • Długi Targ 24 (Zielona Brama)
  • Gdańsk
  • godziny otwarcia: wtorek-niedziela, godz. 10.00-17.00
  • ceny biletów: bilet normalny – 8 zł, bilet ulgowy – 4 zł, bilet rodzinny – 10 zł