Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 – przedłużenie naboru do 31 lipca ! [KONKURS MRPiPS]

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 – przedłużenie naboru do 31 lipca ! [KONKURS MRPiPS]

Zdjęcie poglądowe, przedstawia dłonie okalające roślinkę wyrastającą z ziemi.

 

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych. 

[Powyższa ilustracja przedstawia Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej]

 

Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach. Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

 

  • Kategoria I. Debiut roku.

Uprawniony podmiot: PES

Dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, rejestracja w roku 2019.

 

  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

Uprawniony podmiot: PES

Dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego.

 

  • Kategoria III. Sukces rynkowy.

Uprawniony podmiot: PES

Dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego.

 

  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

Uprawniony podmiot: PES

Dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

 

  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Uprawniony podmiot: JST

Dodatkowe wymagania: Gmina lub powiat.

 

Wsparcie w ramach konkursu

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

 

Zgłoszenia i kontakt

Regulamin Konkursu oraz formularza zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są na stronie: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38, bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl