Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/12/1.jpg Zmiany w kościerskim szpitalu. Wyremontowano SOR, docieplono budynki i przeniesiono hospicjum

Zmiany w kościerskim szpitalu. Wyremontowano SOR, docieplono budynki i przeniesiono hospicjum

Fot. materiał prasowy szpitala w Kościeerzynie
02.12.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
02.12.2022

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie przeszedł dużą metamorfozę. Ma wyremontowany oddział ratunkowy i większą liczbę łóżek, a hospicjum stacjonarne zostało przeniesione do innego budynku. Ponadto, wykonano prace termomodernizacyjne, dzięki którym zmniejszą się koszty utrzymania placówki.

W uroczystym zakończeniu inwestycji, które odbyło się 2 grudnia 2022 r., wzięli udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

SOR po zmianach

Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego rozpoczęły się w 2017 r. i potrwają do 2023 r. Co się zmieniło? Na SOR zwiększyła się liczba stanowisk intensywnej terapii z dwóch do trzech. Jest też więcej łóżek na obszarze obserwacyjnym, wydzielono obszar dziecięcy. Dobudowano zewnętrzną windę, powstała sala dekontaminacji służąca do izolacji pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej, a także poczta pneumatyczna do szybkiego i bezpiecznego transportu np. krwi pobranej na SOR. Dodatkowo przebudowano ciągi komunikacyjne oraz łazienki, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono sprzęty na nowe umożliwiając m.in. wykonywanie zdjęć RTG oraz bronchofiberoskopii przy łóżku pacjenta. SOR wyposażono też m.in. system ogrzewania/oziębiania pacjenta, aparat do pomiaru rzutu serca, aparat do znieczulenia, pompy infuzyjne, respirator i lampy operacyjne. Zamontowany został system przywoływania dla pacjenta oraz elektroniczny system informacji. Inwestycja kosztowała ponad 5,9 mln zł, z tego fundusze europejskie z POIŚ to ponad 4,2 mln zł, a prawie 1,7 mln zł dołożył szpital z własnych środków.

– Samorząd województwa pomorskiego, angażując środki budżetowe, dofinansowuje wiele ważnych inwestycji zdrowotnych w regionie. Tym razem wsparliśmy modernizację oddziału ratunkowego, dzięki czemu poprawił się komfort i bezpieczeństwo pacjentów, a także polepszyły warunki pracy  personelu – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Termomodernizacja szpitala

W kilku budynkach szpitalnych wykonano prace termomodernizacyjne. Polegały m.in. na dociepleniu ścian, stropodachów i dachów oraz wymianie okien.

– W dobie szalejącej inflacji i rosnących rachunków za energię elektryczną, a także w trosce o poprawę efektywności energetycznej regionu i redukcję zanieczyszczeń do powietrza dofinansowaliśmy termomodernizację budynków szpitala – podkreślał Mieczysław Struk.

Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się 1 czerwca 2019 r. i będą trwać do końca bieżącego roku. To będzie I etap projektu, którego wartość wynosi ponad 14,5 mln zł, z czego ponad 11,5 mln zł to fundusze europejskie, samorząd województwa przekazał prawie 1,5 mln zł, około 900 tys. zł pochodziło z budżetu państwa, a szpital dołożył prawie 630 tys. zł. Natomiast II etap dotyczący instalacji fotowoltaicznych będzie zrealizowany do końca kwietnia 2023 r. Zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, z których wytworzona energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby szpitala. Dzięki temu placówka ma zmniejszyć zużycie ciepła oraz częściowo pokryć zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł.

Hospicjum stacjonarne

Do pomieszczeń po dawnej pralni i kuchni szpitalnej przeniesiono stacjonarne hospicjum. Przed modernizacją hospicjum znajdowało się na II piętrze głównego budynku szpitala i miało 12 łóżek. Po zmianie lokalizacji liczbę łóżek zwiększono do 20. Powstało m.in. 11 sal chorych z łazienkami (9 sal dwuosobowych i 2 sale jednoosobowe), gabinet zabiegowy, pokój socjalny, pomieszczenia dla personelu i wolontariuszy. Ponadto, powstał ogród zimowy z dostępem z siedmiu sal. Wymieniono windy, są nowe meble i wyposażenie niemedyczne m.in. łóżka wraz z szafkami przyłóżkowymi oraz wyposażenie gabinetu zabiegowego. Wejście do budynku zostało pozbawione barier architektonicznych, co ułatwia dostęp do placówki osobom z niepełnosprawnościami.

– Rozumiejąc potrzebę opieki nad osobami ciężko chorymi, dla których komfort fizyczny i psychiczny jest niezwykle istotny, przekazaliśmy też środki na rozbudowę i zmianę lokalizacji hospicjum stacjonarnego. W kościerskim szpitalu powstało miejsce, w którym osoby nieuleczalnie chore otoczone opieką medyczną, psychologiczną i duchową oraz mogą spędzić trudny dla nich czas w godnych warunkach – tłumaczyła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Koszt inwestycji to prawie 4,9 mln zł, z czego samorząd województwa pomorskiego przekazał prawie 1,9 mln zł, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 1,5 mln zł, jednostki samorządu terytorialnego ponad 1,1 mln zł (powiat kościerski 300 tys. zł, Kościerzyna 280 tys. (miasto) i 160 tys. zł (gmina), powiat kartuski 100 tys. zł, Nowa Karczma 71 tys. zł, Stara Kiszewa 70 tys. zł, Karsin 45 tys. zł, Dziemiany 44,4 tys. zł, Lipusz 38 tys. zł i Liniewo 20 tys. zł, a prawie 390 tys. zł dożył szpital.

Mikołajki tuż, tuż…

Już wkrótce będą mikołajki. Z tej okazji marszałek Mieczysław Struk odwiedził najmłodszych pacjentów. Przebywającym na Oddziale rehabilitacyjnym 20 dzieciom wręczył drobne upominki. Ponadto, wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych (m.in.: pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru, oznaczenie PSA oraz EKG) i konsultacji ze specjalistami (kardiolog, urolog, onkolog i fizjoterapeuta) przygotowanych w ramach pikniku przez pracowników szpitala. W strefie zdrowia były też prowadzone zajęcia edukacyjne z samobadania piersi oraz wyczuwania guzków na fantomach oraz porady dietetyczno-żywieniowe.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.