Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/08/2019-09-20_gryf_pomorski_154-scaled.jpg Zgłoś firmę do konkursu o nagrodę Gryf Gospodarczy 2021. To już XXII edycja!

Zgłoś firmę do konkursu o nagrodę Gryf Gospodarczy 2021. To już XXII edycja!

Gryf Gospodarczy. Fot. materiał prasowy
24.08.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
24.08.2021

O Gryfa Gospodarczego mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Firmy mogą wystartować w ośmiu kategoriach konkursowych. Są też przyznawane nagroda specjalna i gryf medialny. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września 2021 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizatorem konkursu od 2000 r. jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości. Organizacja ta skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych i pełni rolę doradczą marszałka województwa pomorskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

O nagrodzie

Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego.

– Za szczególnie ważne w trudnym czasie pandemii uznaliśmy zachowanie ciągłości konkursu i promocję postaw biznesowych. Jest to też wyraz szacunku dla wartości, które przyświecają konkursowi od samego początku, zwłaszcza takich jak odpowiedzialność i wytrwałość w dążeniu do celu – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

W ciągu ponad 20 lat finalistami nagrody zostało kilkaset najlepszych pomorskich przedsiębiorstw, które poprzez swoje osiągnięcia i sukcesy szczególnie wpłynęły na rozwój regionu. Byli oni wielokrotnie nominowani do innych prestiżowych nagród gospodarczych, takich jak np. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

– Celem konkursu jest promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych. Chodzi szczególnie o takie działania, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie – tłumaczy zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Ludwik Szakiel.

Panele dyskusyjne

Nowością tegorocznej edycji będzie dodatkowa kategoria Lider Zielonej Transformacji. To odpowiedź na globalne trendy związane z ochroną środowiska i klimatu. Przeznaczona jest dla firm, które wprowadzają modyfikacje mające na celu realne ograniczenie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

Ponadto, zaplanowane są dwa tematyczne panele dyskusyjne. Pierwszy poruszać będzie zagadnienia związane z CSR oraz wyzwaniami dla biznesu w kontekście zmian klimatycznych. Panel ten odbędzie się pod koniec września. Drugi zaś związany z cyfryzacją przedsiębiorstw, poprzedzi uroczyste wręczenie nagród pod koniec października w Operze Bałtyckiej. Obie debaty będą transmitowane on-line na stronach konkursu, z możliwością zadawania pytań na żywo także przez internautów.

Kategorie konkursowe

Podczas XXII edycji  Gryfa Gospodarczego nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach głównych. Są to:

  • Lider Innowacji – nagroda dla firm wprowadzających na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju inteligentnych specjalizacji Pomorza. Dodatkowymi atutami będą zgłoszone i / lub wdrożone patenty, a także innowacje związane z cyfryzacją / digitalizacją / nowoczesnymi technologiami,
  • Lider Eksportu – nagroda dla przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową. Promowana będzie współpraca firmy z uczelniami oraz eksport produktów, będący wynikiem działalności badawczo-rozwojowej,
  • Lider Inwestycji – nagroda dla firm, których działalność inwestycyjną wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Chodzi głownie o ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia,
  • Lider Odpowiedzialności Społecznej – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zwłaszcza takimi, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy. Promowana będzie współpraca w obszarze CSR z organizacjami pozarządowymi oraz działania wpisujące się w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs),
  • Pomorski Start-Up – nagroda dla młodych firm (do 5 lat), które wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania, społeczną i biznesową wartością start-upa,
  • Lider Zielonej Transformacji – nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób  minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko,
  • Lider Kształcenia Zawodowego – nagroda dla pracodawców, których firmy angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego,
  • Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom – skierowana do samorządów lokalnych na terenie województwa pomorskiego, które konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na terenie regionu. Udział w konkursie tworzy doskonałą platformę wymiany doświadczeń w obszarze relacji gmina – przedsiębiorcy i służy integracji osób działających na rzecz przedsiębiorczości w różnych środowiskach.

Kapituła konkursu może też przyznać nagrodę specjalną, a patroni medialni spośród wszystkich uczestników konkursu wybiorą laureata Gryfa Medialnego.

Partnerem merytorycznym konkursu jest PwC. To jedna z wiodących na świecie firm doradczych, która będzie przygotowywać rekomendacje dla komisji konkursowej. Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu sponsora głównego mBanku SA oraz sponsora Olivii Business Centre.

Jak zgłosić firmę?

Informacje dotyczące konkursu oraz linki do formularzy dostępne są na stronie internetowej nagrody pomorskiej Gryf Gospodarczy.
W tym roku zmienia się sposób udziału w konkursie.

– Uczestnicy mogą składać wnioski on-line, co w istotny sposób ułatwi aplikację i unowocześni formułę konkursu – podkreśla Ludwik Szakiel.

Każda firma może zgłosić się w dwóch kategoriach. W konkursie mogą też uczestniczyć laureaci lub finaliści poprzednich edycji. Ważne, aby upłynęły trzy lata od otrzymania poprzedniej nagrody lub też można wystartować w innej kategorii.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.