Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Zespół ds. rozwoju zawodowego nauczycieli

Zespół ds. rozwoju zawodowego nauczycieli

Zespół ds. rozwoju zawodowego nauczycieli

Proponowany zakres prac:

kształcenie i doskonalenie nauczycieli (w tym budowa spójnego system doskonalenia nauczycieli), sieci wsparcia nauczycieli, wprowadzanie nowych nauczycieli do zawodu, kondycja stażystów rozpoczynających pracę, wypalenie zawodowe nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Skład zespołu:

1. Jolanta Kamińska – przewodnicząca zespołu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku (PRO)
2. dr hab. Maria Groenwald Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Nauk Społecznych
3. Jolanta Tersa  Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. dr Andrzej Laskowski Szkoła Podstawowa w Kończewie (gm. Kobylnica)
5. Renata Ropela Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
6. Bożena Żuk  Ośrodek Doskonlenia Nauczycieli w Słupsku
7. dr Agnieszka Tomasik  V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
8. Iwona Tanewska Kuratorium Oświaty w Gdańsku
9. Katarzyna Gęba – sekretarz zespołu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
     
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.