Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/child-613199_1280.jpg Zdrowy Pomorzanin. Jak zachęcić uczniów do aktywności fizycznej? Weź udział w konferencji

Zdrowy Pomorzanin. Jak zachęcić uczniów do aktywności fizycznej? Weź udział w konferencji

Fot. Pixabay.com
05.10.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
05.10.2023

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w XXI wieku – wyzwania nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia to hasło tegorocznej konferencji z cyklu Zdrowy Pomorzanin, która odbędzie się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w środę, 11 października 2023 r. W jej trakcie zostanie m.in. przedstawiona rola szkoły w kształtowaniu pozytywnych nawyków prozdrowotnych. Będzie też omówiona rola profilaktyki w zapobieganiu chorobom.

Spotkanie w Sali kongresowej AWFiS skierowane jest to: dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarek szkolnych, kadry trenerskiej klubów sportowych, pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za edukację, politykę społeczną i zdrowotną. W konferencji mogą też wziąć udział uczniowie, rodzice oraz osoby zainteresowane profilaktyką zdrowia. Udział jest bezpłatny.

Zapisy na stronie Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Uczniowie niechętni aktywności fizycznej

Najnowsze wyniki badań potwierdzają niewystarczającą aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Uczniowie coraz rzadziej przebywają na powietrzu. Niechętnie uprawiają jakikolwiek sport, a w szkole często unikają zajęć wychowania fizycznego. Czas wolny chętnie spędzają przed ekranami smartfonów lub konsol do gier. Wtedy piją dużo wysoko słodzonych lub energetycznych napojów i podjadają słodycze, chipsy lub dania typu fast food. To z kolei zagraża ich zdrowia. Może powodować różne choroby cywilizacyjne jak np. otyłość czy cukrzycę. Jakie działania mogą i powinni podejmować pomorscy nauczyciele i pracownicy ochrony zdrowia?

Czy i jak można to zmienić?

Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak regularny wysiłek fizyczny wpływa na dobrostan psychiczny nauczycieli i uczniów pomorskich szkół i placówek oświatowych. Postarają się poznać metody kształtowania pozytywnych nawyków prozdrowotnych oraz podnoszenia jakości i skuteczności pomorskiej edukacji poprzez dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną. Spotkanie będzie też okazją do pozyskania wiedzy dotyczącej wpływu oraz upowszechniania idei szkoły uważnej na zdrowie. Udział w konferencji będzie też okazją do refleksji, wymiany poglądów oraz doświadczeń.

Program konferencji:

 • godz. 9.30 – rejestracja
 • godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji przez Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego
 • godz. 10.10 – podsumowanie 9. konferencji Zdrowy Pomorzanin 2022
  Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego
 • godz. 10.20 – Aktywność fizyczna w doświadczeniu uczestników konferencji: w jaki sposób spędzasz czas wolny?, Joanna Matuszewska, dziennikarka Radia Gdańsk
 • godz. 10.30 – Rola aktywności fizycznej w budowaniu potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży
  dr Aleksandra Niedzielska, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
 • godz. 11.30 – Program pn. Sportowe talenty oczami nauczyciela wychowania fizycznego
  Małgorzata Pogorzelska, Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 • godz. 11.50  – przerwa
 • godz. 12.15 – Szkoła uważna na zdrowie – znaczenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom
  dr hab. n. med. Michał Brzeziński
 • godz. 12.45 – Głosy umówione nt. Rola szkoły w kształtowaniu pozytywnych nawyków prozdrowotnych z perspektywy dietetyka, nauczyciela wychowania fizycznego, psychologa, rodzica oraz uczestników konferencji, Łukasz Jaśkiewicz, Wydział Zdrowia, Uniwersytet Merito w Gdańsku, Akademia Dietetyki Sportowej
  Robert Kozłowicz, Katarzyna Rodziewicz, Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 • godz. 13.15 –  podsumowanie i zakończenie konferencji Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.