Gospodarka
Zbuduj swoją przyszłość. Unijne dofinansowanie na aktywizację osób, które chcą wrócić na rynek pracy

Zbuduj swoją przyszłość. Unijne dofinansowanie na aktywizację osób, które chcą wrócić na rynek pracy

Fot. Aleksander Olszak
02.12.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
02.12.2021

Ponad 50 osób skorzysta ze szkoleń, stażów i wsparcia. A wszystko to, aby umożliwić im rozwój zawodowy. Projekt będzie realizowany dzięki wsparciu ze środków unijnych, które wyniesie prawie milion złotych.

Umowę przyznającą dofinansowanie projektu „Z nami zbudujesz swoja przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ IV” podpisał 2 grudnia 2021 r. wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz Monika Chabior, zastępca prezydenta Gdańska.

Zbudujmy przyszłość

Aktywizacja osób pozostających bez pracy jest trudnym zadaniem. Takie projekty wymagają indywidualnego podejścia do uczestników. W ramach projektu, który realizowany będzie w Gdańsku oraz w powiatach: gdańskim, puckim, tczewskim, wejherowskim, kartuskim i nowodworskim, wsparciem objętych zostanie 55 osób, które od długiego czasu pozostają bez zatrudnienia. Specjalnie dla nich opracowane zostaną Indywidualne Plany Działań. Planowane są zajęcia aktywizacyjne, a przede wszystkim dostosowana oferta szkoleń podnoszących lub pozwalających uzyskać nowe kwalifikacje. Co istotne w projekcie wezmą również udział imigranci. Dla nich dodatkowo prowadzone będą kursy z języka polskiego.

Projekt w liczbach

Całkowita wartość realizowanego projektu, to ponad 1 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 985 tys. zł. Działania będą trwały do końca kwietnia 2023 r. Projekt będzie realizowany w ramach mechanizmu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.