Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8f14d37f-005c-4595-91e5-3ae0f4c26f2b-4-scaled.jpg Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu.  

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać   w terminie od 07 – 18 grudnia 2017 roku:
•    zeskanowane na adres emailowy: m.witkowska@pomorskie.eu lub
•    dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  ul. Okopowa 21/27 Gdańsk od pon.-ptk. W godz. 7.30-15.30 lub
•    wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 Gdańsk – decyduje data wpływu do Urzędu

załaczniki:
informacja
Formularz zgłoszeniowy