Samorząd
XXXVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czym zajmowali się radni?

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czym zajmowali się radni?

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Aleksander Olszak
25.10.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
25.10.2021

Podczas sesji radni zajmowali się 12 uchwałami. Dotyczyły one między innymi zmian w budżecie województwa i wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok. Radni otrzymali również informację o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

Sesja odbyła się 25 października 2021 r.

Uchwały budżetowe

Zmiany w planie finansowym województwa wprowadzane są na każdej sesji sejmiku. Zmiany, o których zadecydowano na XXXVIII sesji, dotyczyły między innymi zmniejszenia planu przychodów do budżetu. Radni zgodzili się również na zmianach w wydatkach. Kilka planowanych wydatków, w związku ze zmianami harmonogramów inwestycji, zostało przesuniętych na kolejny rok. W przyjętej uchwale zostały również zawarte zmiany wynikające z przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami. Uaktualniona została również Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Informacja o oświadczeniach majątkowych

Radni otrzymali również informacje o analizie składanych oświadczeń majątkowych. Oświadczenia takie, zgodnie z wymogiem ustawowym składają m.in. radni województwa, osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostkach samorządu terytorialnego, czy osoby wydające decyzje w imieniu marszałka województwa. Po analizie dokumentów nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń. Również urzędy skarbowe, którym oświadczenia zostały przekazane, nie przesłały informacji o stwierdzeniu nieprawidłowości.

Inne uchwały

Przyjęte zostały również inne uchwały. Dotyczyły one między innymi spraw związanych z planem ochrony przed hałasem. Przyjęta została również uchwała zmieniająca nazwę Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Z nowej nazwy usunięto słowo „Kiszewskich”. Ma to związek z koniecznością dostosowania nazwy muzeum do obowiązujących nazw geograficznych. Ponadto radni zadecydowali o podwyższeniu kwot stypendiów przyznawanych sportowcom za zdobycie medali w najważniejszych imprezach europejskich i światowych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.