Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/31318380-ac47-4440-9de8-5f03ed868f7c.png XXIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

XXIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA OD GODZ. 11.00]

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

XXIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2020 r. o godz. 11.00. Podczas obrad radni podejmą m.in. Uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zostanie też przedstawiona informacja o analizie oświadczeniach majątkowych składanych marszałkowi województwa pomorskiego.

Transmisja z posiedzenia zaczyna się o godzinie 11.00. Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Program sesji Sejmiku

W porządku obrad sesji znajdą się m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
  • ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym,
  • połączenia spółek Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku oraz Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
  • w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym województwa pomorskiego.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Transmisja

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.