Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ac00b78c-6dc5-4cb5-8f93-b809e9812918.jpg XXIV edycja Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

XXIV edycja Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o godzinie 16:00. Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC.

 

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2018 w następujących obszarach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Edukacja

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku

Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o godzinie 16:00.  Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły,  na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5,
80-236 Gdańsk
tel. 58 344 40 39.

Szczegółowych informacji udziela. Jerzy Boczoń – tel.: 602 696 044.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie konkursu na Nagrodę Bursztynowego Mieczyka, edycja 2018
  2. Wniosek nominacyjny do Nagrody Bursztynowego Mieczyka.