Gala wręczenia podziękowań odbyła się 18 kwietnia 2023 r. Z wolontariuszami spotkał się marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Samorządy i organizacje pomagają

Pierwsi uchodźcy z Ukrainy przyjechali na Pomorze już kilka dni po rozpoczęciu działań wojennych. Z pomocą ruszyli nie tylko Pomorzanie, ale również szereg instytucji, organizacji pozarządowych czy samorządy wszystkich szczebli.

– Samorząd województwa pomorskiego oraz działający w jego imieniu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podjął partnerską współpracę z władzami Gdańska oraz Uniwersytetem Gdańskim i Okręgową Izbą Radców Prawnych, której to efektem było uruchomienie punktów przyjmujących Ukraińców – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Zorganizowano w nich pomoc w zakresie m.in. tymczasowego zakwaterowania czy opieki medycznej. – Jednocześnie w marcu 2022 r. zaczęły funkcjonować punkty, gdzie uchodźcy mogli uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy i poradnictwie prawnym – dodaje marszałek.

Warto zaznaczyć, że choć nie ma już tak wielkiego zainteresowania ze strony Ukraińców, to punkty w Gdańsku i w Słupsku dalej działają, a pracujący tam wolontariusze w dalszym ciągu gotowi są pomagać.

Podziękowanie dla profesjonalistów

W obydwu punktach pracują wolontariusze z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Pomagają rozwiązywać kwestie prawne, służą pomocą w legalizacji pobytu, dostępu do systemu edukacji czy opieki zdrowotnej. Rozwiązują też problemy związane z prawem pracy czy ubezpieczeniami. Ale praca radców prawnych nie była by możliwa gdyby nie pomoc studentów z Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnią oni m.in. rolę tłumaczy.

– Pomogliście około 1,5 tys. obywateli Ukrainy, uchodźcom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. To, co zrobiliście, i dalej robicie, wasze zaangażowanie, a przede wszystkim empatia i chęć niesienia bezinteresownej pomocy zasługuje na najwyższe uznanie – dziękował wolontariuszom marszałek Mieczysław Struk.

Trudna i nagła sytuacja pokazała po raz kolejny, że mieszkańcy Pomorza potrafią współdziałać w obliczu różnorodnych wyzwań.  Uroczystość była połączona z odbywającymi się na Wydziale Prawa i Administracji UG dniami otwartymi zawodu radcy prawnego.

Ukraińcy na pomorskim rynku pracy

Przy okazji podziękowania warto też pokazać kilka cyfr, które opisują sytuację Ukraińców na regionalnym rynku pracy. Od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023 pracodawcy złożyli 26900 oświadczeń o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy. Najwięcej takich dokumentów zostało złożonych w styczniu 2023 r. Do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w naszym województwie zgłoszonych jest (na 31 marca 2023 r.) jest 51044 osób.