Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/2-003.jpg Wspierają mieszkańców Pomorza na rynku pracy. Mieli swoje święto

Wspierają mieszkańców Pomorza na rynku pracy. Mieli swoje święto

Fot. materiał prasowy
26.01.2024
Marta Wiloch (WUP) i redakcja

Marta Wiloch (WUP) i redakcja
AUTOR
Marta Wiloch (WUP) i redakcja

Marta Wiloch (WUP) i redakcja
26.01.2024

Nagrodzono pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy w 2023 r. wyróżniali się w pracy zawodowej. Wydarzenie było też okazją do zaakcentowania wyzwań stojących przed urzędami pracy. W służbach zatrudnienia na Pomorzu pracuje około 1200 osób, które wspierają mieszkańców Pomorza na rynku pracy.

W województwie pomorskim funkcjonuje 17 powiatowych urzędów pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, którego oddział znajduje się także w Słupsku. Urzędy poprzez działania łagodzą skutki bezrobocia, zajmują się także aktywizacją zawodową i promują zatrudnienie.

Aby mądrze wspierać Pomorzan w „świecie bez granic”

Pracownikom urzędów za ich codzienną pracę podziękował wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. Podczas spotkania, które odbyło się 25 stycznia w 2024 r. gdańskim Instytucje Kultury Miejskiej z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, zauważył, że działalność urzędów pracy jest często niedoceniania, a przed pomorskim rynkiem pracy stoi coraz więcej wyzwań.

– Staje się on coraz bardziej multikulturowy, wielopokoleniowy, wymagający zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Jesteśmy „światem bez granic” i w praktyce przekłada się to także na rynek pracy, co stawia przed publicznymi służbami zatrudnienia wiele zadań – podkreślał Wiesław Byczkowski.

Jak zaznaczył wicemarszałek istotne są też takie elementy, jak mobilność zawodowa i przestrzenna mieszkańców, otwartość na pracownika, w tym tego z zagranicy, dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców czy tworzenie jakościowych miejsc pracy o dobrych standardach. Wszystkie te wyzwania ujmuje Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a jej wytyczne oraz założenia realizują m.in. pomorskie urzędy pracy.

– Życzę Wam, abyście byli doceniani przez tych, którzy nie znają tego systemu. Tak, jak jesteście szanowani przez tych, którzy cokolwiek o nim wiedzą, czyli m.in. przez samorząd województwa pomorskiego, który mam przyjemność reprezentować – dodał wicemarszałek Byczkowski.

Z kolei dyrektor WUP w Gdańsku Izabela Jezierska podkreśliła istotę współpracy pomorskich urzędów pracy, także z kluczowymi środowiskami rynku pracy – m.in. pracodawcami, agencjami zatrudnienia.

– Nasze wspólne działania i dialog to ogromna wartość, którą szczególnie cenię. Przed nami wiele wyzwań, wspólnie musimy się zastanowić, jak do nich podejść, abyśmy jeszcze lepiej  mogli wspierać mieszkanki i mieszkańców Pomorza – dodała Izabela Jezierska.

Doceniono tych, którzy się wyróżniają

Tego dnia wyróżniono też pracowników pomorskich urzędów pracy, którzy w 2023 r. wykazali się szczególnym zaangażowaniem, profesjonalizmem, podejmowali nowe wyzwania i byli otwarci na współpracę. Nagrodzeni otrzymali dyplomy i statuetki, a wręczyli je wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, wicedyrektorzy WUP w Gdańsku Ewa Olejniczak i Dariusz Gobis, a także przewodniczący konwentu powiatowych urzędów pracy Janusz Wiczkowski.


Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia to święto ustanowione w 2010 r., ale jego idea nawiązuje do wydarzenia z początku XX w. 27 stycznia 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Był to dokument, który zapoczątkował istnienie publicznych służb zatrudnienia w Polsce, w tym powiatowych oraz wojewódzkich urzędów pracy.

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.