Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wsparcie w aplikowaniu do Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowej

Wsparcie w aplikowaniu do Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowej

Charakterystyka Programów Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa:

  • Oba transnarodowe programy są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski;
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje
    pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek – osobowość prawna);
  • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne;
  • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe;
  • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
  • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Wsparcie w poszukiwaniu partnerów/projektów (formularz)

Formularze ułatwiające poszukiwanie partnerów/dołączenie do tworzonego projektu (przygotowane przez Krajowe Punkty Informacyjne):

Inną metodą na znalezienie partnerów lub odpowiadającemu Państwa oczekiwaniom projektu do 3. naboru Interreg Europa Środkowa jest skorzystanie z platformy – Interreg CE Community. Po założeniu konta na platformie zyskają Państwo dostęp do ponad 40 propozycji projektych wysłanych przez instytucje z całego obszaru programowania, a także możliwość zamieszczenia swojej propozycji projektowej.

Krajowe Seminarium Informacyjne na temat 3. naboru projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego, Warszawa 30.11.2017 r.

Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze wspólnym sekretariatem programu. Seminarium będzie idealną okazję do indywidulanego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu do Rostocku. Warunkiem skorzystania z konsultacji w Warszawie jest wypełnienie formularza Project Idea Form. Wiecej informacji znajduje się we wcześniejszej wiadomości.

Filmy szkoleniowe dla wnioskodawców Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Program Interreg Europa Środkowa opublikował 10 filmów szkoleniowych dla wnioskodawców oraz instytucji planujących wziąć udział w projektach składanych w 3. naborze.

Filmy dotyczą m.in.: opracowania planu działań projektu, planowania budżetu, linii budżetowych, działań komunikacyjnych oraz szczegółowych oczekiwań wobec propozycji projektowych w każdym z priorytetów tematycznych programu.

Zachęcamy do obejrzenia filmów.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.