Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS

LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz   
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności- pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020– pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020– pobierz
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. –  pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 – pobierz

 

PORADNIKI

 • Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – otwórz 

 

 

1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • RODO klauzule 19.2- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel –pobierz

 

UMOWA WERSJA 4Z Dokumenty obowiązujące od 29 maja 2018 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (pdf) dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r. – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pdf) dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.- pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (wersja edytowalna)- pobierz

 

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz  zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

UMOWA WERSJA 3Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz

 

Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

 BIZNESPLAN

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

UMOWA

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2pobierz

Dokumenty aktualne, obowiązujące od dnia 06.06.2019 r. 

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu (dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start- pobierz

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start- pobierz

Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

 

2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 • RODO klauzule 19.2pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel –pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy –pobierz
 • Obliczenie wartości bieżącej netto (pdf) –pobierz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (wersja edytowalna)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

UMOWA – wersja 4z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2pobierz

 

Dokumenty aktualne obowiązujące od 01.06.2020 r.

 • Wniosek o płatność, wersja 5z (pdf.) – pobierz
 • Wniosek o płatność wersja edytowalna 5z – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 5z – pobierz 

Dokumenty obowiązujące od 27.09.2017 r. do 31.05.2020 r.

 • Wniosek o płatność wersja 4z (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna 4z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 4z- pobierz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, wersja 4z (pdf) – pobierz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, wersja 4z (wersja edytowalna) – pobierz

Dokumenty obowiązujące do 26.09.2017r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) – pobierz
   

 

3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • RODO klauzule 19.2pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel –pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA 3Z  Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) – pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  – pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

 

WNIOSEK O ZALICZKĘ dokumenty obowiązujące od 27 marca 2019 r. 

 • wniosek o zaliczkę – pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę – pobierz 

 

UMOWA (wersja 7z) Dokumenty obowiązujące od 11.06.2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) –pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf- pobierz , wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf – pobierz ,             wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji          wersja pdf –  – pobierz ,wersja edytowalna – pobierz

 

UMOWA (wersja 6z) 

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) –pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

             wersja pdf – pobierz
      

 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

             wersja pdf – pobierz

 

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

 • Umowa- wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy- wykaz działek ewidencyjnych-  wersja edytowalna (xls) – pobierz  
 • Załącznik nr 4 do umowy- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja edytowalna (doc) – pobierz  


             

Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

 BIZNESPLAN

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (pdf) – pobierz
 • Oświadczenie (wersja edytowalna) – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

UMOWA (wersja 5z) obowiązująca od 20.07.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) –pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

             wersja pdf – pobierz
             wersja edytowalna (doc) – pobierz

 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

             wersja pdf – pobierz
             wersja edytowalna (doc) – pobierz

UMOWA

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) –pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf – pobierz
     wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) – pobierz
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2pobierz

Dokumenty aktualne obowiązujące od 06.06.2019r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji biznesplanu- (dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.)  pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- (dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.) pobierz 

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji biznesplanu- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 

Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

 

Procedury odwoławcze

 • Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014 2020. – stan prawny maj 2018 r – pobierz