Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zdrowie
Wolontariat Szpitalny laureatem konkursu Zdrowy Samorząd. To dla Pomorza ogromne wyróżnienie

Wolontariat Szpitalny laureatem konkursu Zdrowy Samorząd. To dla Pomorza ogromne wyróżnienie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nagrodzony za Wolontariat Szpitalny w kategorii Zdrowe Województwo, screen z wirtualnej gali

W plebiscycie organizowanym po raz trzeci przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i podmiotów medycznych została dostrzeżona i wyróżniona. Znaleźliśmy się w dziesiątce najlepszych projektów w Polsce.

 

Spośród zgłoszeń z gmin, powiatów i województw wybrano 30 najlepszych, które realizują zadania promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej i profilaktyki. Głosowanie trwało do 24 lutego, a wirtualne wręczenie nagród odbyło się podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online 17 czerwca 2020 r. – 13 stycznia 2020 r. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń. Do naszych redakcji wpłynęło z całego kraju aż 135 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie – mówił podczas wirtualnej gali Rafał Kerger, redaktor naczelny PortalSamorządowy.pl.

 

Za co wyróżniono Pomorze?

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego otrzymał nagrodę za program Wolontariatu Szpitalnego. Program został zainicjowany w 2015 r. przez osoby pracujące w szpitalach oraz osoby, które chcą poświęcić swój czas i wspomóc pracę personelu w codziennej opiece nad chorymi w pomorskich szpitalach. Na początku było 63 wolontariuszy. Cztery lata później w 2019 r. w 10 tzw. szpitalach marszałkowskich pomaga już prawie 1010 wolontariuszy, w tym 267 stałych, 537 akcyjnych oraz 58 pracowników. To o 1500 proc. więcej. – Otrzymana przez nasz program nagroda to wielkie wyróżnienie dla inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Jestem wdzięczna kapitule, że dostrzegła zaangażowanie ponad tysiąca wolontariuszy, którzy wspierali w zeszłym roku zarówno pacjentów, jak i kadrę medyczną. Wolontariusze w szpitalach marszałkowskich pomagają w codziennej opiece nad chorymi, niektórzy działają doraźnie w ramach wolontariatu akcyjnego, inni zaś realizują się w wolontariacie pracowniczym. Taką postawą wpływają na jakość opieki, ale też na doskonalenie wizerunku danej placówki w oczach chorych, ich bliskich i otoczenia zewnętrznego. Powołanie koordynatorów programu w podmiotach leczniczych, systematyczne szkolenia dotyczące udzielania wsparcia szpitalnego, a także wymiana doświadczeń, warsztaty i spotkania z pewnością również miały wpływ na to, że tak wiele osób na Pomorzu angażuje się w działania wolontariackie. Drodzy wolontariusze ta nagroda jest dla Was! Jestem bardzo wdzięczna za Wasz trud, zaangażowanie, poświęcony czas i kreatywność. Serdecznie dziękuję za to, że pacjenci mogą na Was liczyć – dodaje Kapała-Sokalska.   

Natomiast dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Tadeusz Jedrzejczyyk tak tłumaczy: ,,Wolontariat to nie tylko piękna idea. To także praktyczne wsparcie dla pacjentów i ich rodzin w obszarach, które niezależnie od samego procesu leczenia szpitali są bardzo istotne. Udzielona właściwa informacja, ułatwienie znalezienia miejsca czy odpowiedniej do danego problemu osoby w skomplikowanym organizmie szpitala czy też po prostu obecność i łagodzenie samotności to konkretne pożytki z aktywnego wsparcia przez rosnące rzesze wolontariuszy”.  – Warto także pamiętać, że i dla samych osób wspierających to zaangażowanie się jest istotne. Praca wolontariusza to nie tylko symboliczny dobry uczynek, ale także możliwość zdobycia nowych doświadczeń dla młodszych, utrzymywanie aktywności dla seniorów czy też nowe wyzwanie dla osób w sile wieku – wyjaśnia Jędrzejczyk.

 

O konkursie Zdrowy Samorząd

Głównym celem konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka. Chodzi o nagrodzenie tych instytucji, które dbają o poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Samorządy mogły zgłaszać realizowane w latach 2016-2019 inicjatywy m.in. programy polityki zdrowotnej, kampanie edukacyjne i akcje profilaktyczne.

Nagrody – statuetki Zdrowy Samorząd 2020 są przyznane w trzech kategoriach: zdrowa gmina/ miasto, zdrowy powiat oraz zdrowe województwo. Jest też nagroda czytelników za największą liczbę głosów zebranych w głosowaniu internetowym. 

 

Kto jeszcze znalazł się wśród laureatów?

Laureaci zostali wyłonieni przez radę konsultacyjną konkursu, a jeden z projektów otrzymał także nagrodę czytelników, przyznaną w drodze głosowania internetowego.

Zwycięzcy w kategorii Zdrowa Gmina:

  • Urząd Miasta Gdynia za realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018-2020,
  • Urząd Miasta Poznań za realizację programu Punkt Profilaktyki Intymnej – 24 h,
  • Urząd Miasta Kielce za realizację Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

Zwycięzcy w kategorii Zdrowy Powiat:

  • Starostwo Powiatowe w Lubinie za Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z powiatu lubińskiego” oraz za program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubińskiego Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • Starostwo Powiatowe w Policach za realizację kampanii społecznej – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi Chore słowa i Ja (edycja 2017, 2018 i 2019),
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie za realizację programu Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego.

Zwycięzcy w kategorii Zdrowe Województwo:

  • Urząd Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za realizację programu Wolontariat szpitalny,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za realizację Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego za Regionalny Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego oraz za Regionalny Program Zdrowotny pn. Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego za program Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???.

Laureatem Nagrody Czytelników, przyznanej w drodze głosowania internetowego (1506 głosów) zostało miasto Lublin, które otrzymuje statuetkę za program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.