Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Województwo pomorskie

Województwo pomorskie

Województwo pomorskie

Województwo pomorskie usytuowane jest w północnej części Polski i zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km2 (niecałe 6% obszaru kraju). Graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Posiada również 1 km granicę z Rosją oraz 246 km granicy morskiej.

Województwo podzielone zostało pod względem administracyjnym na 16 powiatów ziemskich, 4 powiaty grodzkie i 123 gminy (w tym 42 miasta). Spośród powiatów ziemskich największy obszar zajmuje powiat słupski i bytowski, a najmniejszy – malborski i pucki.

 

Podstawowe dane statystyczne dla województwa pomorskiego:

Ludność:

 (stan 30.06.2019 r.) – 2 337 769

Największa/najmniejsza liczba ludności (stan 30.06.2019 r.)

Gdańsk (468 158) / powiat nowodworski (35 656)

Przyrost naturalny na 1000 ludności (stan 31.12.2018 r.)

 (1,8 – 1 miejsce w kraju)

Rynek pracy:

Ludność aktywna zawodowo w wieku produkcyjnym (w 2014 r.)

956 tys.

Współczynnik aktywności zawodowej (w 2014 r.) *

55,7% (7 miejsce w kraju)

Wskaźnik zatrudnienia (w 2014 r.) *

50,9% (4 miejsce w kraju)

Stopa bezrobocia (stan 31.12.2015 r.)

9,0%

Najniższa/najwyższa stopa bezrobocie  (stan 31.12.2015 r.)

Sopot (3,3%) / powiat nowodworski (24,0%)

* dotyczy osób w wieku powyżej 15 roku życia

Gospodarka:

PKB (w 2013 r.)

5,8% (7 miejsce w kraju)

PKB per capita (w 2013 r.)

96,7% (5 miejsce w kraju)

Wartość eksportu per capita (w 2014 r.)

22,6 tys. zł (2 miejsce w kraju)

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (w 2014 r.)

276 tys. (6 miejsce w kraju)

Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego

4 678 (7 miejsce w kraju)

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.