Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/11/Obraz-020.jpg Wielka dyskusja o tym, jak ratować Bałtyk już dziś. II Pomorskie Forum Klimatyczne

Wielka dyskusja o tym, jak ratować Bałtyk? Już jutro rusza II Pomorskie Forum Klimatyczne

Fot. Aleksander Olszak
29.11.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
29.11.2021

Eksperci, samorządowcy, przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej spotkają się on-line podczas II Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Pomorskie Forum Klimatyczne odbędzie się 30 listopada 2021 r. Dyskusja dotyczyć będzie między innymi zagrożeń dla bałtyckiej przyrody i działań samorządów w zakresie zapobiegania zmianom klimatu.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule on-line. Początek transmisji 30 listopada 2021 r. o godzinie 10.00.

II Forum

Do udziału w II Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale znamienitych gości i specjalistów w swoich dziedzinach będzie dużo więcej. W obradach wezmą również udział ambasadorowie krajów nadbałtyckich, prezydenci miast i przedstawiciele nadmorskich regionów. Głos zabiorą także specjaliści i eksperci ze świata nauki. A o czym będzie mowa?

Zapraszamy na debaty

W ramach obrad zorganizowanych zostanie pięć debat. Szczególnie istotna będzie dyskusja „Zagrożenia ekologiczne Bałtyku”. Eksperci i specjaliści biologii i ochrony środowiska będą się wypowiadali się na temat problemów ekologicznych Morza Bałtyckiego i jak sobie z nimi poradzić. Chodzi tu między innymi o zatopioną broń chemiczną z czasów II wojny światowej. Omówione będą także przykłady i możliwości wspólnych, międzynarodowych działań ratujących Bałtyk. Z punku widzenia Pomorza istotna będzie także ostatnia debata, która poświęcona będzie współpracy pomorskich miast z Organizacją Narodów Zjednoczonych i możliwościom wspólnych działań na rzecz klimatu. Mowa będzie też o korzyściach wynikających ze współpracy samorządów na rzecz klimatu a także wprowadzeniu powszechnej edukacji klimatycznej. W tej debacie udział wezmą przedstawiciel samorządów Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz marszałek województwa pomorskiego. Program Forum jest jednak dużo bardziej obszerny. Zobacz program.

Czym jest Pomorskie Forum Klimatyczne?

Forum zostało powołane w 2020 roku. Inicjatorami był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk oraz UN Global Compact Network Poland, która jest inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych.W 2021 r.  Miasto Gdańsk zostało zastąpione przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Uczestnicy Forum podejmują inicjatywy związane z wdrażaniem polityki klimatycznej ONZ. Forum to także platforma wymiany doświadczeń i dyskusji. W spotkaniu uczestniczą nie tylko organizacje samorządowe, ale również naukowe, edukacyjne oraz przedstawiciele sektora prywatnego i organizacje obywatelskie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.