Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowy z beneficjentami, którzy zrealizują inwestycje w całym regionie. W wydarzeniu udział wzięła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Inwestycje w całym regionie

W 2024 r. województwo pomorskie otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokładnie 19 mln 732 tys. zł. Z tego ponad 7 mln zł zostanie przeznaczonych na remonty budowlane w obiektach służących do rehabilitacji. Dzięki tym środkom w całym regionie zrealizowanych zostanie kilkanaście inwestycji.

– Powstanie na mapie naszego województwa nowych obiektów, a także remont i modernizacja już istniejących w znaczny sposób zmienią infrastrukturę przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami. A to bardzo ważne dla ich komfortu – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Nowe inwestycje wpłyną korzystnie na pracę zawodową, naukę i warunki życia tych osób, a także ich rodzin – dodał marszałek.

Z dofinansowania skorzystają zarówno starsi mieszkańcy województwa pomorskiego, jak też osoby w sile wieku i najmłodsi.

Umowy zostały podpisane m.in. z powiatami: bytowskim, kościerskim i starogardzkim oraz gminą Nowa Karczma. Wśród organizacji pożytku publicznego środki otrzymają m.in. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacja Sport na zdrowie w Sopocie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca w Sztumie i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Środki dostaną też Szpitale Tczewskie, Szpital Powiatu Bytowskiego czy Gdański Uniwersytet Medyczny.

Co się zmieni?

Najwięcej ze środków z PEFRON, bo prawie 2 mln zł  otrzymał powiat bytowski. Dzięki temu powstanie kompleks obiektów usługowych dla osób z niepełnosprawnościami.

–  Począwszy od rehabilitacji po terapie zajęciową a nawet pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, jak choćby orzeczenia o niepełnosprawności – tłumaczy Monika Pazik z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP.

W Gdańsku powstanie schronisko z usługami opiekuńczymi dla 80 osób bezdomnych. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało na ten cel 1 mln 800 tys. zł.  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku za prawie milion zł przebuduje część budynku na gabinety rehabilitacji i ochrony zdrowia. Dzięki remontom i pracom budowlanym poprawią się standardy w budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku. W Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka w Starogardzie Gdańskim zamontowana zostanie specjalna platforma schodowa.