Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/04/1.png W Gdańsku powstanie Centrum Pediatrii. List intencyjny podpisany

W Gdańsku powstanie Centrum Pediatrii List intencyjny podpisany

Fot. Marcin Józefowicz
04.04.2024
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
04.04.2024

Przy Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku planowane jest utworzenie Centrum Pediatrii. Mają w nim się znaleźć m.in. oddziały chirurgii dziecięcej, ortopedii, otolaryngologii, okulistyki i kardiochirurgii dziecięcej. Koncepcja zakłada też utworzenie oddziału intensywnej terapii z dedykowanymi miejscami izolacyjnymi, zaplecza diagnostyki obrazowej, a także oddziału obserwacyjny tzw. jednego dnia, urologicznego i gastroenterologicznego.

List intencyjny w tej sprawie podpisali 4 kwietnia 2024 r. marszałek Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Natomiast ostateczny kształt centrum uzależniony jest m.in. od pozyskania środków finansowych, w tym z KPO.

Co zapisano?

W liście intencyjnym czytamy o podjęciu: „współpracy pomiędzy województwem pomorskim a gminą miasta Gdańska w zakresie wsparcia utworzenia kompleksu: Centrum Pediatrii – specjalistycznego ośrodka leczenia dzieci i młodzieży przy Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, w tym hotelu dla rodziców i opiekunów chorych dzieci wymagających długotrwałej hospitalizacji”.

Warto dodać, że podpisany dokument stanowi wyraz woli stron do podjęcia ze sobą współpracy i nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Jaki jest plan?

Przy szpitalu na Zaspie ma powstać ośrodek kompleksowego leczenia chorób wieku dziecięcego, zwany Centrum Pediatrii.

–  Województwo pomorskie jest jednym z niewielu regionów w Polsce, w których nie ma zapewnionej wszechstronnej opieki pediatrycznej zlokalizowanej w jednym kompleksie – mówił podczas podpisywania listu intencyjnego marszałek Mieczysław Struk.

Na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku mali pacjenci mają zapewniona wysokospecjalistyczną opiekę medyczną. Niestety z przyczyn lokalizacyjnych nie ma możliwości  poszerzenia i uzupełnienia bazy łóżkowej i diagnostycznej. Obecnie pacjenci ogólnopediatryczni leczeni są głównie w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego. Jednak lokalizacja szpitala ma duże ograniczenia rozwojowe.

– Pandemia koronawirusa pokazała konieczność stworzenia także w naszym województwie specjalistycznego centrum pediatrycznego, w którym w jednej lokalizacji skoncentrowane będą oddziały „ogólne” o profilu pediatrycznym oraz pełnoprofilowa baza diagnostyczna. Takie możliwości ma spółka Copernicus – dodał marszałek Struk.

Planowany zakres inwestycji obejmuje część budowlaną polegająca na stworzeniu odpowiedniej bazy lokalowej oraz zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego.

– Miasto Gdańsk ma przekazać grunty o powierzchni ok. 9 ha, które są położone w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala. Na tym terenie ma powstać Centrum Pediatrii. Liczymy, że jedynym ze źródeł finansowania tego projektu będą środki z Krajowego Planu Odbudowy – dodał marszałek województwa.

Jak ma wyglądać?

Koncepcja centrum zakłada utworzenie ośrodka kompleksowego leczenia (POZ z opieką świąteczno-nocną, AOS, SOR, diagnostyka i hospitalizacja) chorób wieku dziecięcego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Dzięki tej inwestycji ma m.in. skrócić się kompleksowa ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna. Zgodnie z planem w nowym budynku na poziomie SOR zostanie wydzielona część pediatryczna wraz z odseparowaną częścią zakaźną. W centrum ma być utworzony 30-łóżkowy oddział zakaźny dla dzieci wraz z OIOM-em dla dzieci z wydzieloną częścią zakaźną. Ma powstać centrum urazowe dla dzieci wraz z blokiem operacyjnym. Zaplanowano m. in. oddziały chirurgii dziecięcej, chirurgii urazowo-ortopedycznej i kardiochirurgii dziecięcej oraz OIT dla dzieci z miejscami izolacyjnymi. W koncepcji Centrum Pediatrii założono oddziały m.in.: pediatrii ogólnej, immunologii, chorób płuc i gruźlicy, obserwacyjny jednego dnia i gastroenterologiczny. Ponadto, mają powstać poradnie m. in.: leczenia zeza, pracownia endoskopii, neurologiczna, zaburzeń i wad rozwojowych, endokrynologiczna, immunologiczna. Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano utworzenie szkoły przyszpitalnej oraz budowę lądowiska na dachu.
Marszalek Struk zapewnił, że przedstawiona koncepcja przewiduje utrzymanie funkcji medycznych przez Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku m.in. w zakresie leczenia mukowiscydozy, rehabilitacji czy świadczeń podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.