Dzięki podpisanym umowom BGK także w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej będzie zarządzać środkami województwa, pochodzącymi z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Wejścia kapitałowe dla innowacyjnych firm

Pierwsza umowa dotyczy projektu pn. „Wejścia kapitałowe w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027”, który będzie realizowany do końca 2029 r., a całkowita jego wartość wynosi ponad 80 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 68 mln zł. Szacuje się, że wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyska dzięki niemu co najmniej 15 przedsiębiorstw.

– Celem tego projektu jest wsparcie za pomocą wejść kapitałowych nowych przedsiębiorstw rozwijających się w oparciu o wyniki prac B+R wdrażanych do praktyki gospodarczej. Zastosowanie tej formy finansowania ma pobudzić prywatnych inwestorów i gospodarkę – zaznacza marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Wspierane będą tutaj przedsięwzięcia innowacyjne, zarówno w zakresie innowacyjnego podejścia do prowadzenia procesów gospodarczych, jak i upowszechniania nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i społecznych.

– Wejścia kapitałowe to unikatowa forma finansowania. Firma w początkowym stadium rozwoju pozyskuje potrzebne środki, ale także doradztwo i wsparcie w realizacji przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego już na etapie pomysłu. Tak powstają zupełnie nowe produkty lub usługi, które mają szansę być podstawą dobrze prosperującego biznesu – dodaje Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich BGK.

Pożyczki na kształcenie dla Pomorzan

Druga umowa dotyczy projektu pn. „Europejskie pożyczki na kształcenie dla Pomorza”, który również realizowany będzie do końca 2029 r., a całkowita jego wartość wynosi prawie 66 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 56 ml zł.

W tym przypadku chodzi o wsparcie dorosłych mieszkańców naszego województwa, którzy chcą podnieść swoje kompetencje lub nabyć nowe kwalifikacje. Oferowane formy kształcenia ustawicznego będę mogły być realizowane zarówno przez instytucje krajowe, jak i zagraniczne, tj. z obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a finansowane będą pożyczką ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.