Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/podpisanie.jpg Uczelnie Związku Fahrenheita wspierać będą rozwój energetyki jądrowej na Pomorzu

Uczelnie Związku Fahrenheita wspierać będą rozwój energetyki jądrowej na Pomorzu

Fot. Jacek Sowa
02.02.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
02.02.2023

Rozwijanie kierunków studiów związanych z energetyką jądrową, płatne staże dla absolwentów oraz działania informacyjne dla mieszkańców. To główne punkty umowy podpisanej 2 lutego 2023 r. pomiędzy Związkiem Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe.

Umowę podpisali Tomasz Stępień, prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. oraz rektorzy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita: prof. Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Krzysztof Wilde z Politechniki Gdańskiej i prof. Marcin Gruchała z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W uroczystości w gmachu Biblioteki Głównej UG wzięli też udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Historyczne porozumienie

Umowa określa zasady współpracy uczelni Związku Fahrenheita ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. Jej celem jest wsparcie działań na rzecz transformacji energetycznej naszego regionu. W tym zakresie aktywność spółki w województwie pomorskim wiąże się głównie z planowaną budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Z kolei rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowi jeden z filarów misji uczelni Związku Fahrenheita. Stąd formą aktywności zrzeszonych w nim uczelni może być przygotowanie przyszłych kadr dla sektora energetyki jądrowej.

– Działania uczelni Związku Fahrenheita są najlepszym dowodem na to, że możemy integrować się wokół ważnych problemów nie tylko tych akademickich, związanych z nasza codzienną działalnością naukową i dydaktyczną, ale również tych ważnych dla naszego regionu . Tym bardziej cieszę się z podpisania tego historycznego porozumienia – mówi prof. Piotr Stepnowski.

W ramach umowy między uczelniami mają być rozwijane kierunki związane z energetyką jądrową, stacjonarnie i na studiach podyplomowych. Natomiast dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków będą organizowane płatne staże w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe.

– Obecnie budujemy szeroką koalicję na rzecz wsparcia ogromnej i epokowej inwestycji, jaką jest budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu, która z całą pewnością wymaga zaangażowania polskiej nauki – zaznacza marszałek Mieczysław Struk. – Musimy więc przekonać lokalne społeczności, a nawet cały naród do tego, że warto się skupić wokół tak ważnego projektu.

Dlatego w ramach umowy będą współorganizowane warsztaty komunikacyjno-informacyjne. Rozwijana też będzie platforma edukacyjna dla mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.