Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 8/2020 Strony pracowników i strony pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Uchwała nr 8/2020 Strony pracowników i strony pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Uchwała nr 8/2020 Strony pracowników i strony pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

UCHWAŁA NR 8/2020

Strony pracowników i strony pracodawców

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

 

Na podstawie art. 42 ust. od 1 do 3 oraz art. 50 ust. 1 c-f ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) i §10 ust. 2-6 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku uchwala się, co następuje:

§ 1

Strona pracowników i strona pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przyjmuje wspólną opinię dotyczącą projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Treść opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:
Uchwała nr 8/2020 Strony pracowników i strony pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030