Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 21 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej

Uchwała nr 21 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej

Uchwała nr 21 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej

UCHWAŁA Nr 21

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) oraz §10 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:
Uchwała nr 21 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej