Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 1/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. opiniowania założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Uchwała nr 1/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. opiniowania założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Uchwała nr 1/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. opiniowania założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

UCHWAŁA nr 1/2020

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. opiniowania założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

 

Na podstawie § 16a Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się doraźny zespół roboczy ds. opiniowania założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.
  2. W skład zespołu powołuje się następujące osoby:
  • Zbigniewa Canowieckiego – przewodniczącego zespołu ds. ochrony zdrowia, jako przewodniczącego zespołu;
  • Mirosława Czapiewskiego – przewodniczącego zespołu ds. gospodarczych, jako członka zespołu;
  • Alicję Kinczewską-Dybek – przewodniczącą zespołu ds. bezpieczeństwa, jako członka zespołu;
  • Franciszka Potulskiego – przewodniczącego zespołu ds. społecznych, jako członka zespołu;
  • Macieja Dobrzynieckiego – członka Prezydium WRDS, jako członka zespołu.
  1. Przewodniczący zespołu może dołączyć do pracy zespołu doraźnego ekspertów z danej dziedziny, w tym przede wszystkim spośród członków WRDS oraz członków zespołów WRDS.
  2. Do zadań doraźnego zespołu roboczego, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, należy przygotowanie opinii projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

Uchwała nr 1/2020 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego ds. opiniowania założeń projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.