Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/09/IMG_6393-scaled.jpeg Trójmiejski Park Krajobrazowy dostępny dla niepełnosprawnych. Powstała specjalna ścieżka edukacyjna

Trójmiejski Park Krajobrazowy dostępny dla niepełnosprawnych. Powstała specjalna ścieżka edukacyjna

Fot. materiał prasowy
15.09.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
15.09.2023

W Zajęczej Dolinie na terenie parku utworzono dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami ścieżkę dydaktyczną. Ma ponad kilometr i zapewnia kontakt z przyrodą. Są na niej m.in. specjalne tablice dotykowe, płaskorzeźby i murale. Stworzono też aplikację.

Otwarcie ścieżki z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka odbyło się 14 września 2023 r.

Korzyści dla niepełnosprawnych

TPK w ramach poszerzenia oferty edukacyjnej i turystycznej przygotował ścieżkę edukacyjną dla osób z niepełnosprawnościami. Trasa ma dokładnie 1100 m i  powstała w Zajęczej Dolinie. Przy jej tworzeniu wykorzystano kontakt z przyrodą, wyeksponowano rzeźbę terenu oraz ekosystem leśny.

– Warto podkreślić, że rzeźba terenu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest unikatem w skali Europy, bo ponad 90 proc. powierzchni parku stanowią lasy – wyjaśniła dyrektorka PZPK Bożena Sikora.

Specjalnie dla osób ze szczególnymi potrzebami wykonano takie elementy dydaktyczne jak: tablice, płaskorzeźby i murale, które uwzględniają różne rodzaje niepełnosprawności. Łącznie na ścieżce powstało 10 punktów dydaktycznych oraz trzy tablice informacyjne. Pięć punktów znajduje się na ogrodzeniu Szpitala Dziecięcego Polanki, gdzie wykonano murale, kolejne pięć wyposażono w tablice. Wartość tego unikatowego (np. tablice edukacyjne i aplikacja) w skali kraju projektu to 520 tys. zł.

Co jest wyjątkowego?

Podczas zajęć osoby niepełnosprawne mają bezpośredni kontakt z przyrodą. Mogą dotknąć drzew, liści i owoców czy poznać fakturę kory. W ten sposób dowiadują się, jak grube czy wysokie są drzewa rosnące w parku. Dzięki ustabilizowanej nawierzchni do drzew mogą podejść osoby mające trudności w poruszaniu się. Aby zapewnić komfort przygotowano punkty odpoczynkowe m.in. przysiadaki i ławki. Zamontowano też tablicę z elementem tyflografiki (dotykowa) dla osób niewidomych lub niedowidzących, która ułatwia poznanie unikatowej rzeźby terenu.

– Cieszę się, że właśnie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu Szpitala Dziecięcego na Polankach, powstała specjalna ścieżka uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Z udogodnień mogą korzystać m.in: osoby niewidome, niedowidzące, niesłyszące, mające trudności w poruszaniu się czy niepełnosprawne intelektualnie – mówił marszałek Mieczysław Struk. – To kolejny krok w dobrym kierunku. Jestem przekonany, że wiele osób ze specjalnymi potrzebami chętnie z niej skorzysta i w ten sposób pozna lepiej otaczającą przyrodę – dodał marszałek Struk.

Powstała też specjalna aplikacja

Aby umożliwić korzystanie ze ścieżki jak najszerszej grupie osób powstała aplikacja na telefon pod nazwą Zajęcza Dolina. Jest dostępna w sklepach Google Play lub App Store. Zawiera moduł przygotowany w PJM (polskim języku migowym) oraz moduł z tekstem łatwym do czytania (ETR). Standardowy moduł czytany jest przez lektora.

Oferta się poszerza

Aby umożliwić korzystanie ze ścieżki niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na stronie internetowej TPK i w aplikacji przygotowano scenariusze zajęć. Mogą być wykorzystane przez edukatorów, którzy chcą skorzystać ze ścieżki, niezależnie od oferty parku. Przeszkolono też pracowników parku oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w udzieleniu pierwszej pomocy, organizacji wydarzeń oraz pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami. TPK  nawiązał też współpracę z kilkoma stowarzyszeniami m.in.: Polskim Związkiem Niewidomych – Okręg Pomorski, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – koło w Gdańsku, Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku i PTTK. Planowane jest też utworzenie wolontariatu.

Przedsięwzięcie to jest projektem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w ramach projektu Obszar chroniony obszar dostępny, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.