Szczegółowe zasady programu zostaną opublikowane na początku 2024 r.

Rodzinne Ogrody Działkowe

Czym tak naprawdę są Rodzinne Ogrody Działkowe? Wielu ludzi uważa, że ROD to przeżytek.

– Tak jednak nie jest. To choćby wspaniałe miejsca wielopokoleniowych spotkań. Pamiętajmy też, że ogrody działkowe to piękna przestrzeń, prawdziwe zielone płuca miast – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Zwłaszcza teraz, w czasie gwałtownych zmian klimatycznych, takie przestrzenie są szczególnie cenne.

– Warto też pamiętać, że działkowcy to bardzo często seniorzy. Dla nich własna działka to całe życie. Miejsce pracy, odpoczynku czy spotkań z innymi – dodaje marszałek.

ROD stały się bardzo popularne podczas pandemii, kiedy to były praktycznie jedyną możliwością odpoczynku poza domem. Gdański okręg Polskiego Związku Działkowców obejmuje teren praktycznie całego województwa pomorskiego.

– W okręgu jest około 200 ogrodów działkowych. A liczba działkowców sięga nawet 50 tysięcy – informuje Mieczysław Kamiński, prezes gdańskiego okręgu PZD.

Pomorskie dla Działkowców

Działkowcy, jak wszyscy borykają się z wieloma problemami.

– Niektóre ogrody zagrożone są likwidacją. W niektórych problemem jest brak przyłącza wodnego czy kwestie związane z zagospodarowaniem śmieci – wylicza prezes Kamiński.

W codziennych sprawach niezmiernie ważna jest współpraca ROD z lokalnymi samorządami.

 – Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na problemy działkowców. To niezmiernie ważne, aby samorządy utrzymywały dobre z działkowcami dobre relacje – dodaje marszałek Struk.

Samorząd województwa pomorskiego przygotowuje specjalny program wsparcia finansowego Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dzięki któremu możliwe będą inwestycje na terenach działkowych.

Co w programie?

Środki finansowe uzyskane z samorządowego programu „Pomorskie dla Działkowców” będzie można przeznaczyć m.in. na budowę lub rozbudowę ogrodowej infrastruktury. Mogą to być alejki, parkingi oświetlenie oraz świetlice ogrodowe. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na rewitalizację istniejących na terenie ogrodów terenów zielonych, alei drzew czy oczek wodnych i stawów. Szczegółowe zasady programu zostaną przyjęte prze Zarząd Województwa Pomorskiego i będą ogłoszone na początku 2024 r.