Całkowita wartość tego projektu to ponad 9,8 mln zł.

Na Okrzei w Lęborku

Adres? Lębork, ulica Okrzei 15. Kiedyś działała tu placówka opiekuńczo-wychowawcza. Teraz w wyremontowanym budynku jest Centrum usług społecznych. Nowa placówka to wyjątkowe miejsce na mapie Lęborka. To właśnie tu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem a także ich rodziny mogą znaleźć pomoc i wsparcie.

Centrum usług społecznych

W placówce przewidziane są bardzo szerokie formy wsparcia. Coś dla siebie znajdą np. seniorzy. W ramach klubu seniora prowadzone będą zajęcia z animatorem, usługi fizjoterapeutyczne czy szkolenia z obsługi komputera oraz komunikacji elektronicznej. Przewidziane są również wspólne wyjazdy do teatrów, galerii czy muzeów. Dla rodzin i osób sprawujących pieczę zastępczą dedykowane jest wsparcie psychologiczne, coaching, mediacje szkoła dla rodziców i kolonie dla dzieci i młodzieży. Nie zapomniano również o osobach z chorobami przewlekłymi. Dla nich organizowana jest grupa samopomocowa, korepetycje czy pomoc w organizacji wizyt u lekarzy specjalistów. Centrum usług społecznych będzie również dysponować busem, który ułatwi organizację przewozów podopiecznych.

Kilka liczb opisujących projekt

Choć w takich działaniach najważniejszy jest człowiek, warto poznać najważniejsze liczby dotyczące projektu. Jego całkowita wartość to ok. 9,8 mln zł. Aż 9,3 mln zł. stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pierwotnie projekt zakładał wsparcie 430 osób, ale dzięki doskonałej pracy i zaangażowaniu personelu udało się pomóc już 530 mieszkańcom powiatu lęborskiego. Warto dodać, że jest to projekt partnerski, w którym uczestniczą: Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, Stowarzyszenie EDUQ, Regionalne Centrum Młodzieży oraz Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.