Otwarty konkurs ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021″