Samorząd
Baner ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o pomocy społecznej na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji

06.10.2020
BMG

BMG
06.10.2020

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 29 września 2020 roku wpłynęło sześć ofert na realizację zadania publicznego: inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspierania programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji.

 

 

1. Związek Byłych Więźniów Politycznych
ul. Śląska 66B
80-396 GdańskŚwiąteczne wsparcie kombatantów
_______________________________________________________________________________
2. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie
wykonawca zadania: Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Sopocie
ul. T. Kościuszki 63
80-703 SopotPomoc świąteczna dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych
_______________________________________________________________________________
 

 

 

3. Związek Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie
wykonawca zadania: Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku
ul. Wita Stwosza 73
80-305 GdańskSybiracy na Pomorzu
_______________________________________________________________________________
 

 

 

4. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
wykonawca zadania: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy
ul. Okopowa 5
80-819 GdańskOparcie społeczne dla członków Związku Inwalidów Wojennych RP
______________________________________________________________________________
 

 

5. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie
wykonawca zadania: Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP
ul. Sienkiewicza 8
80-227 GdańskPomoc w przygotowaniu świąt
_______________________________________________________________________________
 

 

 

6. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
w Warszawie

wykonawca zadania: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku. Zarząd Okręgowy
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 GdańskPomoc materialna dla członków Stowarzyszenia
_______________________________________________________________________________
 

 

 

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia w terminie do 7 dni oferty na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące ofert. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie uchwałę o celowości realizacji zadań, a następnie niezwłocznie zawrze umowy z oferentami.

 

Osoby do kontaktu:

Emilia Jędrzejewska i Tamara von Wiecka-Olszewska
Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel. 58 32 68 897
e-mail: t.vonwiecka@pomorskie.eu, e.jedrzejewska@pomorskie.eu

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.