Przyjacielska pomoc z Pomorza dla poszkodowanej w powodzi podkarpackiej gminy