Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/Gryf_Gospodarczy_fot_Piotr_Poloczanski.jpeg Szukamy najlepszych pomorskich przedsiębiorstw. Zgłoś swoją firmę do nagrody Gryf Gospodarczy

Szukamy najlepszych pomorskich przedsiębiorstw. Zgłoś swoją firmę do nagrody Gryf Gospodarczy

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy. Fot. Piotr Połoczański
25.05.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
25.05.2023

Nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy trwa do 10 lipca 2023 r. Poza standardowymi kategoriami, takimi jak eksport, inwestycje czy innowacje, w tym roku pojawiła się też nowa. Mogą w niej zostać wyróżnione firmy wspierające różnorodność w swoim zespole.

Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego.

– Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego, którzy swoją działalnością szczególnie przyczyniają się do rozwoju regionu i wytyczają nowe trendy w biznesie. Jego celem jest docenienie i promocja firm, które mogą być wzorem i inspiracją dla innych – mówi Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Od 2000 r. finalistami nagrody zostało kilkaset najlepszych pomorskich przedsiębiorstw, których działania nie tylko są zbieżne z kierunkami rozwoju województwa, ale także takie, które wyznaczają nowe trendy oraz wyróżniają się wysoką kulturą organizacyjną. Ponadto, finaliści konkursu byli wielokrotnie nominowani do innych prestiżowych nagród gospodarczych, takich jak np. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

Jakie są kategorie konkursowe?

Gryfy Gospodarcze zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza;
  • Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brane będą nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu;
  • Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia;
  • Pomorski start-up – skierowana do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania, społeczną i biznesową wartością start-upa;
  • Lider rozwoju kompetencji – skierowana do przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności pracowników zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie;
  • Lider zielonej transformacji – skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

W tym roku firmy do konkursu dołączona została nowej kategoria Lider Zarządzania Różnorodnością.

– Jest ona skierowana do firm, które dostrzegają i doceniają wartość różnorodności w swoich zespołach oraz kreują środowisko otwarte na różnorodność, podejmując działania wspierające różnorodność i inkluzywność – wyjaśnia dyrektor Szakiel.

Tradycyjnie kapituła konkursu przyzna też statuetkę Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom jako nagrodę dla samorządów lokalnych, które konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze. Natomiast media i instytucje patronujące konkursowi wyłonią spośród uczestników konkursu laureata Gryfa Medialnego.

Jak można zgłosić się do konkursu?

Nabór rozpocznie się w czwartek, 1 czerwca 2023 r. Wnioski będzie można składać poprzez specjalną zakładkę na stronie internetowej konkursu: http://www.gryfgospodarczy.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lipca 2023 r.

Każde przedsiębiorstwo może się zgłosić do maksymalnie dwóch kategorii. W konkursie mogą brać udział także uczestnicy poprzednich edycji.

– Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w tej samej kategorii po upływie trzyletniej karencji lub mogą złożyć wniosek do innej kategorii niż ta, w której otrzymali statuetkę – precyzuje dyrektor Szakiel

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się we wrześniu 2023 r.

.

Partnerem merytorycznym konkursu jest jedna z wiodących na świecie korporacji doradczych PwC, która będzie także przygotowywać rekomendacje dla komisji konkursowej. Partnerami konkursu są także Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu mBanku SA jako głównego sponsora oraz Olivii Centre.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.