Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8ae28656-0d92-4015-97de-b51613ffad14.jpg Szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Dialog motywujący – skuteczne wsparcie w procesie zmiany.

Terminy szkoleń:
13-15 listopada 2017r.
15-17 listopada 2017r.

Szkolenia odbędą się w Hotelu Szarlota – Kompleksie Wypoczynkowym w Kościerzynie, Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna (http://www.szarlota.pl).

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty związane z dojazdem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: b.perez@pomorskie.eu w terminie do dnia 6 listopada b.r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, pełnioną funkcję w zespole oraz reprezentowaną instytucję pracy.

Do pobrania:

Program szkolenia

Szczegółowy Program szkolenia