Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/636f15a5-be97-448c-b9ab-46f154621f97.jpg Świetlice dla dzieci, kluby seniora oraz pomoc specjalistów. Rozwój usług społecznych na Pomorzu – podpisanie umów [GALERIA]

Świetlice dla dzieci, kluby seniora oraz pomoc specjalistów. Rozwój usług społecznych na Pomorzu – podpisanie umów [GALERIA]

Prezydent Słupska Robert Biedroń podpisuję umowę o dofinansowanie projektu

18 milionów złotych trafi do mieszkańców m.in. Dzierzgonia, Sadlinek, Słupska, Smołdzina, Starego Dzierzgonia i powiatu chojnickiego. Marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski, 21 lutego 2018 r. podpisali 11 z 29 umów na dofinansowanie rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim, m.in. na organizację klubów seniora, zajęć dla dzieci i pomoc osobom niepełnosprawnym.

 

Wartość wszystkich 29 projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego to  52 069 389,60 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 49 465 920,11 zł.

 

Dla seniorów, dla rodzin i dla dzieci

Największe przedsięwzięcia z zakresu usług społecznych realizowane będą w Słupsku. Projekt o wartości przekraczającej 5 mln złotych nosi tytuł „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”. Chodzi o zapewnienie kompleksowej opieki wszystkim mieszkańcom niezależnie od wieku. Dla seniorów i osób niepełnosprawnych powstaną dwa mieszkania z całodobową opieką dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Oprócz tego rozwinięty zostanie system teleopieki dla osób starszych. Powstanie także lokalny punkt koordynujący, w którym na indywidualne wsparcie będą mogli liczyć seniorzy i osoby niepełnosprawne ze Słupska.

Wszystkim mieszkańcom miasto zapewni wsparcie psychologów i pedagogów. Pomoc specjalistów ma być szczególnie ważna dla rodzin, które borykają się z problemami społecznymi. Chodzi o to, żeby jak najmniej dzieci z takich rodzin trafiało do pieczy zastępczej.

 

Gdzie jeszcze zadbają o mieszkańców?

Kolejnym dużym projektem, na którego realizację została już podpisana umowa, jest inicjatywa diecezji pelplińskiej. Na rozwój usług społecznych pod hasłem „Szansa na przyszłość” przeznaczono ponad 2 mln zł. Dzięki dotacji, w gminie Tczew powstaną dwie świetlice dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. W Lubieszewie (gmina Tczew) powstanie również klub aktywnego seniora.

Marszałkowie Struk i Byczkowski podpisali umowy jeszcze z przedstawicielami gmin Dzierzgoń, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, powiatem chojnickim, powiatem słupskim, Fundacją Sprawni Inaczej, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy i ze Stowarzyszeniem na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie. – Liczę na to, że realizacja projektów rozwijających lokalne usługi społeczne sprawi, że fundusze europejskie przestaną być czymś odległym i będą postrzegane w jeszcze większym stopniu jako pieniądze, z których może skorzystać każdy mieszkaniec województwa pomorskiego – mówi Mieczysław Struk.

Wartość podpisanych 11 umów to 18 030 368,60 zł. Dofinansowanie projektów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

O wybraniu do dofinasowania 29 projektów na rozwój usług społecznych na Pomorzu pisaliśmy tutaj:

Ponad 51 mln zł na rozwój usług społecznych na Pomorzu. Wsparcie otrzymają rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież

 

 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.