Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/04/diabetes-gdcc66176c_1920.jpg Światowy Dzień Zdrowia. Na Pomorzu coraz więcej wydajemy na leczenie [INFOGRAFIKA]

Światowy Dzień Zdrowia. Na Pomorzu coraz więcej wydajemy na leczenie [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
07.04.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
07.04.2023

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące województwa pomorskiego. Wynika z nich, że nieznacznie wzrosła liczba lekarzy i dentystów, ale za to coraz więcej wydajemy na leki i wizyty prywatne. Co jeszcze mówią liczby o zdrowiu?

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Zawiera informacje z 2021 r.

Ilu jest medyków na Pomorzu?

Według danych z 2021 r. w naszym regionie było 8115 lekarzy, 2228 dentystów, 10754 pielęgniarek i 1447 położnych. Oznacza to, że na 10 tys. mieszkańców przypadało 34 lekarzy, 9 dentystów, 46 pielęgniarek i 12 położnych. Było to więcej niż w poprzednich latach.

Gdzie po pomoc?

W województwie pomorskim działały 39 szpitale. Na jedno łóżko przypadało 46 pacjentów. Przeciętny pobyt chorego wynosił 4,8 dnia. W naszym regionie było 1145 przychodni (o 31 więcej w porównaniu z 2020 r.) i 184 praktyki lekarskie, czyli o 9 mniej niż w roku poprzednim. Oznaczało to, że na 10 tys. ludności przypadało 5,6 przychodni i praktyk lekarskich. Udzielono 18 087 tys. porad lekarskich i 1759 tys. stomatologicznych, czyli więcej niż w roku poprzednim. Na 100 osób przypadało 767 porad lekarskich (o 80 więcej niż w 2020 r.) i 75 stomatologicznych (o 14 więcej niż w 2020 r.).

Ile wydajemy na leki?

W naszym regionie zarejestrowanych było 661 aptek (o 4 mniej niż w 2020 r.). Było też 40 punktów aptecznych. Dla przykładu – jedna apteka przypadała na prawie 3,4 tys. mieszkańców. Pomorzanin średnio na leki nierefundowane w 2021 r. wydał 307 zł, o 2 zł więcej niż średnia dla Polski. Natomiast 222 zł to był koszt refundacji przez NFZ (215 zł średnia dla Polski). Wystawiono też ponad 96 proc. e-recept.

Więcej wydajemy na zdrowie

Na Pomorzu na zdrowie w 2021 r. przeznaczono 372,2 mln zł, czyli o prawie 60 mln zł więcej niż w 2020 r. Najwięcej, bo 46,4 proc. pochodziło z budżetu województwa, zaś najmniej gmin (13 proc. – bez miast na prawach powiatu). Przykładowo przeciętne miesięczne wydatki na zdrowie na osobę w gospodarstwie domowym wynosiły 81,81 zł, to o 10 zł więcej niż w roku poprzednim. Stanowiło to 5,6 proc. wszystkich wydatków na osobę. Przeciętna cena wizyty u specjalisty wyniosła 135,08 zł.

Historia święta

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia. Święto zostało ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 r., a obchodzone jest od 1950 r. tzn. w rocznicę powstania WHO. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.