Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/04/stethoscope-g2cf1d131d_1920.jpg Światowy Dzień Zdrowia. Na Pomorzu brakuje lekarzy i pielęgniarek [INFOGRAFIKA]

Światowy Dzień Zdrowia. Na Pomorzu brakuje lekarzy i pielęgniarek [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
07.04.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
07.04.2022

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące województwa pomorskiego. Wynika z nich, że na Pomorzu pracuje mniej lekarzy i pielęgniarek na 10 tys. ludności niż w innych regionach. Udzielono też mniej porad, ale o 5 zł wzrosła cena wizyty lekarskiej.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Zawiera informacje z 2020 r., czyli w pierwszym roku pandemii koronawirusa.

Kobiety są zdrowsze

W Polsce panie, cieszące się dobrym zdrowiem, mają przeciętnie 64,1 lat, panowie zaś – 60,9 lat. Dla porównania średnia dla 27 krajów Unii Europejskiej wynosi odpowiednio dla kobiet – 65,1 lata i mężczyzn – 64,2 lata. Najdłużej, bo ponad 70 lat, niezależnie od płci, zdrowie zachowują mieszkańcy: Szwecji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Irlandii.

Młodzi ludzie rzadziej wybierają kierunki medyczne

Z danych z 2019/2020 r. wynika, że najwięcej absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ukończyło kierunek lekarski (333). To mniej o 20 osób niż w roku akademickim 2018/2019 r. Na drugim miejscu znalazło się pielęgniarstwo (152, o jedną osobę więcej), a na trzecim fizjoterapia (97, o jedną osobę mniej). Najmniej atrakcyjna dla młodych ludzi okazała się technika dentystyczna. Ukończyły ją tylko 31 osób, to o 7 więcej niż w roku poprzednim.

Coraz mniej medyków na Pomorzu

Według danych z 2020 r. bardzo niepokojąca jest sytuacja jeśli chodzi o liczbę lekarzy i pielęgniarek na 10 tys. ludności. W województwie pomorskim przypada 38,6 pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców, co plasuje nasz region na drugim miejscu od końca. Gorsza sytuacja jest tylko w Wielkopolsce (34,2). Dla porównania najwięcej pielęgniarek jest w Świętokrzyskiem (61,7). Jeśli chodzi o lekarzy Pomorze zajmuje czwarte miejsce od końca z wynikiem 22,1 medyka na 10 tys. mieszkańców. Gorzej jest w: Wielkopolsce (16,2), Opolskiem (19,8) i Lubuskiem (20,3). Na drugim końcu, czyli z największą liczbą lekarzy, znajdują się województwa: zachodniopomorskie (28,2), mazowieckie (28) oraz łódzkie (27,6).

Więcej wydajemy na zdrowie

Na Pomorzu na zdrowie w 2020 r. przeznaczono 312,7 mln zł, czyli o 24,5 mln zł więcej niż w 2019 r.  Najwięcej, bo prawie 40,8 proc. pochodziło z budżetu województwa, zaś najmniej gmin (13,7 proc. – bez miast na prawach powiatu). Przykładowo przeciętne miesięczne wydatki na zdrowie na osobę w gospodarstwie domowym wynosiły 71 zł, to o 5 zł więcej niż w roku poprzednim. Stanowiło to 5,3 proc. wszystkich wydatków na osobę.

Pomoc w szpitalach i przychodniach

W województwie pomorskim na 10 tys. ludności przypadało 36,7 łóżka, czyli mniej niż średnia dla Polski, która w 2020 r. wynosiła 43,8 łóżka. Na Pomorzu było 1114 przychodni (bez zmian w porównaniu z 2019 r.) i 193 praktyki lekarskie, czyli o 25 mniej niż w roku poprzednim. Oznaczało to, że na 10 tys. ludności przypadało 5,6 przychodni i praktyk lekarskich. Udzielono 17 640 tys. porad lekarskich i stomatologicznych, czyli o ponad 2405 tys. mniej niż w roku poprzednim.

Ponad 150 tys. interwencji pogotowia

Pomocy udzielały 94 zespoły ratownictwa medycznego (o jeden więcej niż w 2019 r.) i 1 lotnicze pogotowie ratunkowe (bez zmian). Na Pomorzu pracowało 486 ratowników medycznych, czyli o 14 więcej niż w roku poprzednim. Na wezwanie wyjeżdżali prawie 149 tys. razy, czyli o ponad 16 tys. razy mniej niż w 2019 r. Ponadto, w naszym regionie zarejestrowanych było 665 aptek (o 2 mniej niż w 2019 r.). Było też 40 punktów aptecznych (o jeden mniej niż w 2019 r.).  Dla przykładu – jedna apteka przypadała na ponad 3,3 tys. mieszkańców.

Historia święta

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia. Święto zostało ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 r., a obchodzone jest od 1950 r. tzn. w rocznicę powstania WHO. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.