Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Spotkanie Komitetów Sterujących w ramach projektów dot. Kooperacji

Spotkanie Komitetów Sterujących w ramach projektów dot. Kooperacji

Spotkanie było okazją do prezentacji opracowanych modeli kooperacji, jak również do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń i idei na przyszłość.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku podczas spotkania reprezentowały: Agnieszka Zabłocka z-ca dyrektora ROPS oraz Kinga Myrcik kierownik referatu koordynacji polityki społecznej ROPS.


Galeria zdjęć ze spotkania