Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Spotkanie branży hotelarskiej województwa pomorskiego

Spotkanie branży hotelarskiej województwa pomorskiego

Rosnąca pozycja regionu pomorskiego, która jest odzwierciedlona silną i rozpoznawalną marką w kraju oraz utrzymująca się dobra kondycja gospodarcza województwa to jedne z głównych elementów które podkreślał Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Zwrócił także uwagę na sprzyjające warunki zewnętrze, które wpływają na wciąż rosnącą odwiedzalność  regionu.  

Kluczowy w przygotowaniu oferty turystycznej jest standard oferowanych usług hotelarskich, dlatego też temat ten został również poruszony. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, którzy podzielili się informacjami nt. działalności oraz bieżących zmian w ustawach dotyczących działalności hotelarskiej.

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Polskiej Izby Turystyki Odział Pomorski w Gdańsku oraz  Pomorskiej  Regionalnej Organizacji  Turystycznej.

Prezentacje pokazały również potrzebę spójnych działań na rzecz budowy marki Pomorskie oraz szerokiej i konsekwentnej współpracy  branży administracją samorządową i instytucjami.

Należy podkreślić, iż województwo pomorskie to jedno z najczęściej odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce. Dlatego też, tak ważnym stają się wspólne działania na rzecz promowania marki
 

Spotkanie odbyło się 21 listopada 2017 roku w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

 Prezentacje:

1. Pomorskie obiekty hotelarskie, Katarzyna Olczyk

2. Działalność IGHP Hotel Stars Union Ireneusz Weglowski

3. Czy wprowadzenie RODO będzie rewolucją hotelarstwie, Marcin Maczynski

4. Relacje biznesowe jako kluczowy element planu komunikacji marketingowej regionu pomorskiego, Krystyna Hartenberger-Pater

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.