Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
Spotkania i debaty dla młodych z regionu Morza Bałtyckiego. Oczywiście online! [ZAPISY]

Spotkania i debaty dla młodych z regionu Morza Bałtyckiego. Oczywiście online! [ZAPISY]

Fot. Facebook.com / BSSSC

Sieć współpracy subregionalnej obszaru Morza Bałtyckiego, której obecnie przewodzi Pomorskie, organizuje spotkanie BSSSC Spring Youth Event. To konferencja dla młodych w wieku 16-26 lat, którzy interesują się klimatem, edukacją, demokracją i ich zmianami, podyktowanymi pandemią koronawirusa. Wykłady, spotkania i debaty odbędą się w formie wirtualnych sesji 2-5 czerwca. Zapisy już trwają.

 

Sieć Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), której obecnie przewodzi marszałek Mieczysław Struk, została ustanowiona przez samorządowców z regionu Morza Bałtyckiego w celu bliskiej współpracy, lobbingu i promowania zagadnień ważnych dla szczebla regionalnego oraz całego otoczenia Morza Bałtyckiego. Obszarami priorytetowymi są m.in. polityka spójności, kryzysy środowiskowe i klimatyczne, transport oraz dostępność, polityka morska, kultura i tożsamość bałtycka, zaangażowanie i upodmiotowienie młodzieży. W ramach pomorskiej prezydencji BSSSC (2020-2021) podjęto także dyskusję dotyczącą cyfryzacji, zagrożenia dla demokracji, globalizacji oraz starzenia się społeczeństw.

 

Po angielsku w Zoomie

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej Zoom w języku angielskim. Wśród tematów m.in. zmiany klimatyczne i Europejski Zielony Ład, czyli strategiczny plan na rzecz zbudowania zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Odbędzie się debata dotycząca zmian demokracji, jakie przyniósł kryzys związany z koronawirusem. A także dyskusje o edukacji i cyfryzacji w świecie po epidemii.

Poszczególne sesje będą się składać z debat ekspertów, po których nastąpi dialog z młodzieżą. Wnioski z debat będą przekazane decydentom regionu Morza Bałtyckiego i będą stanowić wkład do kolejnych rozmów i wydarzeń młodzieżowych, w tym także podczas Dorocznego Forum Strategii Unii Europejskiej Regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w Turku w Finlandii w październiku 2020 roku oraz w pracach nad Bałtycką Platformą Młodzieżową. Udział w konferencji to również okazja, by poznać kolegów z różnych krajów, dowiedzieć się więcej o sprawach międzynarodowych i poćwiczyć znajomość języka angielskiego.

Już rozpoczęły się zapisy na to wydarzenie. Formularz oraz szczegółowy pogram debat dostępne są na stronie Baltic Sea States Subregional Co-operation.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.