O inwestycjach w regionie słupskim, jakie dofinansował samorząd województwa pomorskiego poinformował podczas specjalnej konferencji prasowej 29 września 2023 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się przed słupskim szpitalem.

Marszałek odpowiada radnym

Kilka dni temu słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej zarzucili władzom województwa pomorskiego, że przekazują zbyt małą liczbę funduszy na rzecz regionu słupskiego. 29 września z dziennikarzami w Słupsku spotkał się marszałek województwa Mieczysław Struk.

– Kilka dni temu słupscy radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili samorządowi województwa i mi personalnie, że zaniedbujemy region słupski, że nie przekazujemy wystarczającego wsparcia instytucjom na tym obszarze. To jest wierutna bzdura i bezczelne kłamstwo – mówił marszałek. – Chcecie usłyszeć, jakie są fakty? – pytał zgromadzonych?

A zatem zobaczmy ile tak naprawdę pieniędzy samorząd województwa pomorskiego, przeznaczył na rozwój regionu słupskiego.

Dbamy o zdrowie mieszkańców…

Miejsce konferencji nie zostało wybrane przypadkowo.

– Dziś spotkaliśmy się pod Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka. Jest tu szpitalny oddział ratunkowy. Jeden z 13 w liczącym 2,5 mln mieszkańców województwie – podkreślił marszałek Struk.

W niedawno rozstrzygniętym konkursie Ministerstwa Zdrowia dotyczącym dofinansowania modernizacji, przebudowy i doposażenia  oddziałów ratunkowych, słupski SOR nie otrzymał od rządu PiS ani złotówki. A placówka wnioskowała o 15 mln zł na nowy sprzęt.

– Jeszcze raz powtórzę. Ministerstwo nie dało ani złotówki – mówił.

A co udało się dotąd w szpitalu zrobić, dzięki pieniądzom samorządu województwa? Lista inwestycji jest długa, ale warto wymienić choćby w 2020 r. 1,8 mln zł na termomodernizację szpitala, na sprzęt medyczny, na aparaturę, w tym aparaty CRP, a w 2021 r. 8,4 mln zł. na sprzęt medyczny, w tym na aparaty RTG

– W sumie w ostatnich latach tylko na ten jeden szpital w Słupsku samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 22,5 mln zł. – podsumował Mieczysław Struk.

A co z innymi placówkami? Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku w ostatniej dekadzie otrzymało od samorządu 17,3 mln zł dotacji. Z kolei Stacja Pogotowia Ratunkowego 2,5 mln zł, dzięki czemu można było kupić choćby nowe karetki. Warto też dodać, że dzięki staraniom samorządu województwa za kilka dni pierwsi pacjenci rozpoczną turnusy w sanatorium w Ustce (koszt 8,5 mln zł, z czego 1,3 mln zł z budżetu województwa i 6 mln zł z pożyczki PFR).

… oraz o kulturę

Słupsk i ziemia słupska to nie tylko szpitale.

– To również instytucje kultury. Te, o które podobno ja – marszałek i pomorski samorząd nie dbamy – zaznaczał Struk.

No to zobaczmy, jakie są fakty.

– W latach 2007-2023 przekazaliśmy dotacje na zabytki z regionu słupskiego w wysokości 621 tys. zł. To były pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowalne. Słupscy twórcy kultury na różnego rodzaju projekty otrzymali w latach 2020-2023  granty i stypendia w wysokości 88,4 tys. zł. – wyliczał marszałek.

W konkursach grantowych z zakresu kultury w latach 2020-2023  Słupsk otrzymał dofinansowanie na realizację 35 projektów w kwocie 637 500 zł. Projekty ze Słupska i powiatu słupskiego rokrocznie są dofinansowywane w najwyższym procencie. Radni PiS podczas  konferencji prasowej wspomnieli, że Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku jest przykładem licznych i skandalicznych zaniedbań.

– Muzeum tylko na działalność statutową otrzymuje z budżetu województwa, co roku niemal 10 mln zł. W 2020 r. było to 7,5 mln zł, w 2021 r. – 7,8 mln zł, w 2022 r. – 8,6 mln zł i w roku bieżącym 10,6 mln zł. A to tylko pieniądze na podstawową działalność – odpowiadał radnym marszałek województwa.

Do tego trzeba jednak doliczyć niemałe pieniądze na działania inwestycyjne MPŚ: modernizację, rewitalizację obiektów itp. I to jest cała odrębna i długa lista. Są na niej obiekty ze Słupska m.in: Brama Młyńska, Spichlerz Richtera, Młyn Zamkowy, Spichlerz Biały, Zamek Książąt Pomorskich, ale też wyjątkowe w skali województwa zabytkowe obiekty w Swołowie i Klukach. Samorząd województwa nie tylko stworzył Krainę w Kratę, ale dalej w nią inwestuje. Obecnie kupujemy i za chwile zmodernizujemy dwie kolejne zagrody nr 9 i nr 13. Ta lista inwestycji to w sumie 23,1 mln zł z budżetu województwa.

Inwestycje ze środków unijnych

Samorząd województwa pomorskiego w latach 2007-2023 w Słupsku i powiecie słupskim przekazał dotacje unijne w wysokości 711 205 147 zł na realizację 289 projektów. Rewitalizacja miasta, nowe bulwary nad Słupią, nowa siedziba Teatru im. Witkacego czy chociażby otwarty przed kilku dniami nowoczesny węzeł integracyjny w Słupsku – to tylko kilka przykładów inwestycji, które dzięki temu zostały zrealizowane.

Liczby mówią same za siebie

Jak wygląda wsparcie ze strony samorządu dla Słupska w porównaniu z innymi miastami regionu? W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk otrzymał 1,2 mld zł, czyli 2,7 tys. zł per capita, Gdynia 519 mln zł, czyli 2,1 tys. zł per capita, a Słupsk 467 mln zł, czyli 3,1 tys. zł per capita.

–  Czas odkłamać tę wielokrotnie powtarzaną tezę o niedofinansowaniu regionu słupskiego. Nie ma innego tak dobrze dofinansowanego przez samorząd województwa obszaru w naszym województwie, jak region słupski – podsumował inwestycje marszałek Mieczysław Struk.