Badania w tym tygodniu w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym wykonywane są w godz. 15.30-18.30.

Tydzień testowania HIV

W ramach Europejskiego Tygodnia Testowania w punkcie PKD słupskiego szpitala można skorzystać z anonimowych, bezpłatnych, nieinwazyjnych i niewymagających skierowania badań. Ponadto, w punkcie będzie można porozmawiać z doradcą, który pomoże ustalić, czy wystąpiło ryzyko zakażenia i czy potrzebne jest badanie.

Gdzie jest PKD?

Badania przeprowadzane są w gabinecie nr 108 w budynku H przy ul. Hubalczyków 1. Przypominamy, że poza Europejskim Tygodniem Testowania punkt działa w każdą środę w godz. 15.30-18.30 oraz w pierwszą i drugą sobotę miesiąca w godz. 9.00-15.00. Punkt będzie działać do 10 grudnia.
Na funkcjonowanie PKD, w ramach konkursu, samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 75 tys. zł. Dzięki wsparciu samorządu w latach 2012-2019 w Słupsku zostały przebadane 4753 osoby, u 18 wykryto zakażenie wirusem HIV. Z uwagi na pandemię w 2020 r. w Słupsku przebadano 244 osoby, w tym 126 kobiet i 188 mężczyzn.

O HIV

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, co najmniej 5 mln spośród prawie 37 mln osób zakażonych HIV jest też zakażonych HCV. W przypadku osób stosujących narkotyki drogą dożylną odsetek ten wzrasta nawet do 90 proc. Natomiast według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w 2019 r. w Polsce wykryto 1763 nowych zakażeń HIV, z czego w województwie pomorskim 117 (to więcej niż w 2018 r., kiedy wykryto 69 nowych zakażeń). Wskaźnik zapadalności w Polsce to 4,59 przypadków na 100 tys. osób, a na Pomorzu jest wyższy i wynosi 5. Przed zakażeniem chroni znajomość dróg zakażenia i stosowanie metod zmniejszających ryzyko zakażenia. Są tylko trzy drogi przenoszenia HIV: przez kontakty seksualne, przez zakażoną HIV krew i z zakażonej HIV matki na jej dziecko.