Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
RPS PP – informacje ogólne

RPS PP – informacje ogólne

RPS PP - informacje ogólne

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 397/324/18 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. 

Do pobrania:
Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej “Pomorska Podróż”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 
Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 18 stycznia 2018 r. podjął uchwałę nr 49/299/18 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i skierowania go do konsultacji społecznych.

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Turystyki

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej rps-turystyka@pomorskie.eu

w terminie do 25 lutego br.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

DOKUMENTY DO POBRANIA

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Konferencja konsultacyjna

zmiany Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż

odbędzie się w dniu 14 lutego br. o godz. 10.00

w sali im. Lecha Bądkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27,Gdańsk

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż jest jednym z sześciu zasadniczych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) uchwlonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r.

Podstawę prawną do jego opracowania, poza uchwałą SWP stanowią ustawy: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzanie województwa.

Program pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak wizerunek i marka turystyczna Pomorskiego oraz budowa sieciowych, ponadregionalnych produktów turystycznych.

Zakres tematyczny Pomorskiej Podróży obejmuje jeden cel operacyjny SRWP i dwa kierunki działań.

RPS  Pomorska Podróż
Cel operacyjny z SRWP Kierunek działania z SRWP
Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna Rozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych
Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej

 

 

W dniu 3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1123/185/16 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami:

 

 

W dniu 24 września 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1080/286/13 przyjął zmianę Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami:

 
 

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą nr 912/272/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnego Programu Strategicznego z zakresu atrakcyjności kulturalnej i turystycznej:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.