Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Realizacja zadania publicznego pn.: „Pakiet pomocowy dla niewidomych kombatantów zagrożonych skutkami epidemii COVID-19” [OGŁOSZENIE]

Realizacja zadania publicznego pn.: „Pakiet pomocowy dla niewidomych kombatantów zagrożonych skutkami epidemii COVID-19” [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia osobę notującą w trakcie spotkania.

 

W dniu 01 czerwca 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny z siedzibą w Gdańsku ul. Wita Stwosza 73/111, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pakiet pomocowy dla niewidomych kombatantów zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.”

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia w terminie do 7 dni oferty na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

 

Osoba do kontaktu:

Emilia Jędrzejewska, Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, telefon 58 32 68 897, adres e-mail: e.jedrzejewska@pomorskie.eu

 

Załącznik do pobrania:

  • oferta [wersja: .pdf; waga pliku: 2 395KB]