Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

  • interpretacja dotycząca biznesplanu – pobierz
  • interpretacja pojęć: interes zbiorowy, beneficjent zbiorowy, innowacyjność- pobierz
  • interpretacja pojęć: osoba wykonująca pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz podstawowa działalność rybacka- pobierz
  • interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy podmiotowi figurującemu w rejestrze naruszeń zwykłych- pobierz
  • interpretacja dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie na tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Priorytetu 4 PO RiM pobierz

Interptetacje dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 dostępne są również pod adresem: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/