Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu: nowe ogłoszenie o naborze wniosków

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu: nowe ogłoszenie o naborze wniosków

EEA_logo

 

Nabór ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą gospodarką o obiegu zamkniętym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym.

 

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 euro tj. 1 313 640 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000 euro tj. 4 378 800 zł.

 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się podmioty:

  • prywatne lub publiczne;
  • komercyjne lub niekomercyjne;
  • organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. 

Termin rozpoczęcia przyjmowania koncepcji projektowych od Wnioskodawców – 22.07.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania koncepcji projektowych od Wnioskodawców – 22.09.2020 r. godz. 15:00.

Szczegółowa informacja o naborze jest dostępna na stronie Ministerstwa Klimatu i NFOŚiGW.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.